Kasvatus ja opetus

Tytöt ja robotti

Oppivelvollisuuden edellyttämästä perusopetuksesta Pudasjärvellä huolehtivat kaupungin ylläpitämät peruskoulut. Alakouluja on yhteensä kuusi, joista neljä toimii sivukylillä ja kaksi keskustassa.

Peruskoulun jälkeisiä opiskelupaikkoja tarjoavat Pudasjärven lukio,  Oulunseudun Ammattiopiston Pudasjärven yksikkö ja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy.

Pudasjärven kansalaisopisto tarjoaa yhteistyöllä ja ammattitaidolla tasokasta, tasa-arvoista sekä kilpailukykyistä ja kohtuuhintaista opetusta eri puolilla kaupunkia.

Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Puh. 040 826 6417 (vaihde)