Koulukuljetukset

Bussikatos

Pudasjärven kaupungin oppilaskuljetukset järjestetään voimassaolevia säännöksiä ja ohjeita noudattaen. Ensisijaisesti järjestetään perusopetuslain (N:o 628/1998 § 32) mukaiset kuljetukset.

Maksuttomissa koulukyydityksissä on perusperiaatteena lain edellyttämä viiden kilometrin (5 km) sääntö. 0-3 -luokkalaisille järjestetään kuitenkin kyyditys, mikäli koulumatka on yli kolme kilometriä (3 km).

Kaupungin velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan koulumatka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta osasta (kilometrisäännön mukainen 3/5km).  Oppilaan itse kulkema matka edistää oppilaan arkiliikuntaa ja antaa mahdollisuuden oppia turvallista liikennekäyttäytymistä tutussa ympäristössä.

Poikkeuskuljetukset

Poikkeuskuljetusanomukset tulee toimittaa 31.5. mennessä suoraan Pudasjärven peruskoulun toimipisteeseen. Mikäli haluat lähettää sähköpostia suojattuna/salattuna, onnistuu se tästä.

Anomus poikkeavasta koulukuljetuksesta (rtf / pdf).

Poikkeuskuljetus sairauden perusteella

Sairauden perusteella järjestettävään poikkauskuljetukseen vaaditaan lääkärin lausunto.

Poikkeuskuljetus tien vaarallisuuden perusteella

Tien vaarallisuuden määrittämiseksi käytetään vuosittain päivitettävää ELY-keskuksen tien vaarallisuusmäärittelyä (Koululiitu) tai muuta viranomaislausuntoa.

Tien vaarallisuuslukua nostetaan talviajalla 10:llä (esim. tien vaarallisuus 191, talvella 201).

Luokka-asteTie vaarallinen, jos tien suuntainen tai tien ylityksen vaarallisuusluku
alle 200, ei pitäisi olla vaarallinen nuorimmillekaan koululaisille
0. lk200
1. – 2. lk200-210
3. – 4. lk220-230
5. – 6. lk240-250
7. – 9. lkyli 285

Poikkeuskuljetus olosuhteiden muutoksen perusteella

Poikkeuskuljetus talviajaksi

Talviajan kuljetus järjestetään syyslomasta sen viikon loppuun, kun maaliskuu päättyy. Oppilaskuljetukset järjestetään voimassaolevia säännöksiä ja ohjeita noudattaen. Ensisijaisesti järjestetään perusopetuslain (N:o 628/1998 § 32) mukaiset kuljetukset.

Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Puh. 040 826 6417 (vaihde)

Koulukuljetusopas (pdf)