Koulukiusaamiseen puuttumisen malli

Koulukiusaamiseen puuttumisen malli on työstetty työryhmässä, johon ovat kuuluneet erityisopettaja Liisa Kytölä, erityisopettaja Jenny Tervo, luokanopettaja Mirja Laakkonen, luokanopettaja Annika Mattinen ja erityisopetuksen koordinaattori Sari Poropudas.

Oppilashuollon ohjausryhmä hyväksyi mallin 19.5. 2021. Malli on käytössä kaikilla Pudasjärven peruskoulun toimipisteissä. 

Koulukiusaamisen puuttumisen malli Pudasjärvellä

(Klikkaa isommaksi)

Ilmoitusvelvollisuudet kiusaamistapauksissa

 • koulussa tai koulumatkalla tapahtunut kiusaaminen (ml. väkivalta ja häirintä) kiusaamiseen syyllistyneen / kohteena olevan oppilaan osalta huoltajalle (koskee vain opettajaa ja rehtoria, perusopetuksessa)
 • lastensuojelun tarve
 • sosiaalihuollon tarve
  • ohjaus sosiaalipalveluihin tai
  • ilmoitus (suostumuksella) sosiaalihuollon viranomaisille
 • seksuaalirikosepäilyssä tiedoksi saanut ilmoittaa poliisille
 • henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos, josta enimmäisrangaistus min 2 v. vankeutta, poliisille ja lastensuojeluun
 • epäselvissä tilanteissa voi konsultoida anonyymisti lastensuojelun palveluohjaaja Kaija Kehusmaa-Lehtolaa puh. 040 826 6580, ja ellei häntä ei saada kiinni tai asia on kiireellinen, alueellista palveluohjausta puh. 08 5875 5010
 • rikosepäilyissä tai epäselvissä tilanteissa, esim. nettikiusaaminen, konsultoidaan poliisia
  • Pudasjärven poliisipäivystys puh. 0295 416 641 ke 10-14
  • valtakunnallinen neuvonta ja ajanvaraus puh. 0295 419 800 ma-pe 8-16.15
  • hätätapauksissa soita 112

Rehtorin johdolla selvitettävät vakavat väkivaltatapaukset

 • väkivallan vakavuuden arvioinnissa otetaan huomioon ikä- ja kehitystaso
 • fyysisestä väkivallasta jää jäljet
 • väkivallanteossa käytetään vahingoittavaa välinettä

Kiusaamisessa voi olla kyse esimerkiksi seuraavista rikoksista:

 • yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen
 • kunnianloukkaus
 • rangaistava vihapuhe
 • laiton uhkaus
 • pahoinpitely
 • seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetyt teot
 • vainoaminen
 • omaisuuteen kohdistuva vahingonteko, näpistys, varkaus ja kiristys

verkossa tapahtuvaan kiusaamiseen liittyviä rikosnimikkeitä voivat olla esim. laiton uhkaus, viestintärauhan rikkominen, identiteettivarkaus, tekijänoikeusrikos, tietoliikenteen häirintä, tietomurto, viestintäsalaisuuden loukkaus, petos ja datavahingonteko