Maa-ainesvalvonta

Kaivinkone

Maa-aineslain mukaan maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista, lukuun ottamatta pieniä eriä kotitarpeisiin. Maa-ainesten ottamisluvat myöntää Oulunkaaren ympäristölautakunta. Lupien käsittelyaika on noin 3 – 4 kk.

Suosittelemme maa-ainesluvan hakemista ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi.

Lupaa tulee hakea kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:
  • Hakemuslomake (pdf)
  • Selvitys hallintaoikeudesta
  • Karttaote 1:10 000 ja 1:20 000
  • Ottamissuunnitelman piirustukset ja ottamisselostus
  • Rajanaapureiden kuulemiset

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Vuosittain suoritetaan ottamistoiminnan valvontaa, jonka tarkoituksena on pitää maa-ainesten ottamispaikat turvallisina ja muutoinkin sellaisessa kunnossa, että niiden aiheuttamat luonnonvarojen ja maiseman turmeltumiset olisivat mahdollisimman vähäiset.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Henkilöstön yhteystiedot

Puh. 040 826 6417

ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi