Historialliset rakennukset

Suunnitellessasi historiallisten rakennusten entistämistä tai muuta korjaus tai remonttitoimenpidettä historialliseen rakennukseen, kannattaa tutusta mm. seuraaviin verkkokirjoihin, julkaisuihin ja ohjeverkkosivuihin. Jos historiallisesti arvokkaaseen asuinrakennukseen on tarkoitus tehdä esteettömyyskorjauksia, kannattaa olla yhteydessä Museovirastoon tai Pudasjärven osalta Museo- ja tiedekeskus Luuppi, Oulu ja tarkistaa mitä ja miten saa tehdä.

Hyvä tästä vielä tulee – Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit: Tapani Koiranen, Mari Imppola, Tuire Savolainen. Toimittanut Miinu Mäkelä. Pirkanmaan maakuntamuseo, Vapriikki 2004.

(Sama julkaisu myös pdf muotoisena)

Korjaustaito: Rakennusperinnön, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin sivusto.

Korjausneuvonta – Museokeskus Vapriikki Sivustolta löytyy ohjeita ja julkaisulinkkejä sekä taitajarekisteri

Neuvoja ja ohjeita vanhan talon kunnostajalle: Satakunnan museo

Vanhat rakennukset ja korjausneuvonta: Satakunnan museo. Sivustolla hyviä neuvoja ja ohjeita 

TALON TARINAT – Rakennushistorian selvityopas: Marja Sahlberg, toim. Museovirasto, Rakennushistorian osasto 2010.

Historiallisten rakennusten entistämiseen ja rakennusperinnön hoitoon on mahdollista hakea avustuksia. Pohjois-Pohjanmaan alueen neuvonta ja hakuohjeet löytyvät Pohjois-Pohjanmaan korjaus­ra­ken­ta­mis­keskus PORA:n sivuilta 

Avustuksia

Museovirasto myöntää avustusta vanhoihin suojeltaviin rakennuskohteisiin rakennusten entistämiseen. Rakennuksen suojelutilanne tulee selvittää kunnan rakennusvalvonnasta.

Museoviraston sivulta Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustukset löydät yksityiskohtaiset ohjeet hakemisesta ja myös sähköisen asiointiliittymän, jonka kautta hakemus jätettään.

Ympäristöhallinto myöntää avustusta rakennusperinnön hoitoon vanhoihin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuskohteisiin.

Korjausavustus haetaan ELY-keskuksen asiointipalvelussa  

Sähköinen hakemus ja ohjeet sekä tulostettava lomake löytyvät sivun oikeasta palkista. 

Halutessasi voit tutustua tästä ennakkoon RAKENNUSPERINNÖN HOIDON AVUSTUKSEN HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN ohjeeseen