Yleiset alueet

Ajankohtaista

Vilinää Pudasjärven Markkinoilla

Asemakaava-alueella olevien katujen, torin, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. 

Yleisten alueiden käyttö omaan tarkoitukseen vaatii aina luvan kaupungilta. Lupahakemukset löydät Yleisten aluiden luvat -sivulta.

Tekninen ja ympäristötoiminta

Karhukunnaantie 6, 2 krs.
93100 Pudasjärvi

Puh. 040 826 6417 (vaihde)

Vastuuviranhaltija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Pekka Pitkänen