Yleisten alueiden luvat

Kaivinkone

Kaivuuluvat

Yleisillä alueilla kaivamiseen tarvitaan aina lupa, joka tulee hakea 21 vrk ennen kaivutöiden aloittamista.

Kaivuulupahakemus

Torin käyttölupa

Torin käytöstä tulee tehdä aina torin käyttöilmoitus sähköisellä lomakkeella.

Mikäli toimija ei osaa tehdä ilmoitusta oma-aloitteisesti, voi ilmoituksen tehdä kaupungintalon asiakaspäätteellä asiakaspalveluhenkilöstön opastamana.

Pudasjärven torin käyttöoikeus

Yleisten alueiden käyttölupa

Kaupungin Kurenalla ja Syötteellä sijaitsevien yleisten alueiden käyttöön tarvitaan aina lupa. Tällaisia alueita ovat mm. katualueet, puistot, pysäköintialueet ja kaupungin maa-alueet. Lupaa on haettava 1 kk ennen toiminnan alkamista.

Yleisten alueiden käyttölupahakemus