Vesi- ja viemärihuolto

Vesihana

Syötteen vesihuoltolaitos

Syötteen vesihuoltolaitos on Pudasjärven kaupungin omistama liikelaitos, joka vastaa valtaosin Syötteen matkailualueen vesi- ja viemärihuollosta.

Keskustaajama ja sivukylät

Pudasjärven vesi- ja viemärihuollosta vastaa 53 itsenäistä vesihuoltoryhmää, joista suurin on keskustan alueella toimiva Pudasjärven Vesiosuuskunta.