Työllisyyspalvelut

Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluihin kuuluu kaupungin oman työllistämisen yksikkö, kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminnot sekä työllistämishankkeet. Kaupungin työllisyyspalveluiden kumppanina työllisyyden kentällä toimii hyvin vahvasti kolmas sektori.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelut

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on yhteistoimintamalli, joka tuli lakisääteiseksi vuonna 2015. Pudasjärvi kuuluu Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistoon ja Pudasjärven TE-toimistossa on yksi monialaisen yhteispalvelun asiantuntija. Monialaisessa yhteispalvelussa kunta (sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja ja osin kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja), TE-toimiston asiantuntija ja Kelan asiantuntija yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet ja suunnittelevat työllistymisen edistämiseksi tarkoituksenmukaisia palvelukokonaisuuksia. Lisäksi monialainen yhteispalvelu vastaa työllistymisen etenemisestä ja seurannasta.

TYP-toiminnan lähtökohtana on aina työttömän työnhakijan työllistyminen ja monialaisen yhteispalvelun tarpeen poistuminen hänen valmiuksiaan parantamalla. Monialaisessa yhteispalvelussa tavoitteena on työnhakijoiden henkilökohtainen kohtaaminen, palvelutarpeen selvitys, osaamisen kartoitus ja sen päivittäminen. Tavoitteeseen päästään rakentamalla kokonaisvaltainen palveluprosessi, johon kytketään aina tarvittaessa kuntien tarjoamat työllisyyttä edistävät palvelut, joita ovat mm. palkkatukityöllistäminen, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta.

Työllisyyspalvelut

Hyvän olon keskus Pirtti
Varsitie 1
93101 Pudasjärvi