Hankinnat

Pudasjärven kaupungin hankinnoissa noudatetaan EU-määräysten ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön lisäksi kaupungin hankintaohjetta sekä muita kaupungin ohjeita ja sääntöjä, jotka koskevat hankinta-asioita.

  • Hankintaohjetta sovelletaan kaupunkikonsernin yhtiöihin konsernin ohjeissa tarkemmin määritellyllä tavalla.
  • Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat löytyvät Hilmasta.
  • Kynnysarvot alittavat pienhankintojen tarjouspyynnöt löytyvät Tarjouspalvelu -portaalista

Resurssipäällikkö

Jenna-Riikka Seppänen
Puh. 040 529 2689
jenna-riikka.seppanen@pudasjarvi.fi