Varhaiskasvatusalueet ja -yksiköt

Pikku-Paavalin päiväkoti

Pudasjärvellä on kaksi varhaiskasvatusaluetta, joihin kuuluvat Pikku-Paavalin, Pikku-Piitun, Puistolan ja Kipinän päiväkodit. Perhepäivähoitoa järjestetään Syötteellä ryhmäperhepäivähoitokoti Kultahipuissa, Sarakylässä Sarakylän ryhmäperhepäivähoitokodissa sekä perhepäivähoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa.

Molemmilla alueilla on oma varhaiskasvatuksen aluejohtaja, joka antaa tarvittaessa lisätietoa palveluihin liittyen.

Sivun sisältö

Varhaiskasvatusyksiköt

Pikku-Paavalin päiväkoti

Puistotie 1, 93100 Pudasjärvi

Vuorohoitoryhmät

Mesitassut, puh. 040 718 6368
Harmaahukat, puh. 050 441 9034
Punaturkit, puh. 040 826 6425

Päiväryhmät

Huiskuhännät, puh. 050 441 9514
Sinisiivet, puh. 040 826 6424
Tupsukorvat, puh. 050 441 9218

Päiväkodin pedagogiikka

Pedagogiikasta vastaa päiväkodin johtaja Jaana Tuohimaa
puh. 050 414 3397, jaana.tuohimaa@pudasjarvi.fi

Pikku-Piitun päiväkoti

Varsitie 6, 93100 Pudasjärvi

Päiväryhmät

Peipposet, puh. 040 589 0265
Keltasirkut, puh. 040 184 6584
Helmipöllöt, puh. 040 186 4616

Puistolan päiväkoti

Puistolan päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta 16 lapselle.

Puistotie 2 as 4, puh. 040 354 9864.

Kipinän päiväkoti

Kipinän päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta 16 lapselle.

Syväojantie 280, 93140 Kipinä, puh. 040 481 4792

Syötteen ryhmäperhepäivähoitokoti Kultahiput

Syötteen perhepäivähoitokodissa järjestetään varhaiskasvatusta 12 lapselle.

Vemmeltie 8, 93280 Syöte, puh. 040 528 3401

Sarakylän ryhmäperhepäivähoitokoti

Sarakyläntie 5426, 93250 Sarajärvi, puh. 040184 6287n

Varhaiskasvatusalueet

Alue 1

Pikku-Paavalin päiväkodin vuororyhmät, Pikku-Piitun ryhmät, Sarakylän ryhmäperhepäivähoitokoti, Jaurakkajärven ja Kurenalan perhepäivähoito.

Merja Kemppainen
varhaiskasvatuksen aluejohtaja
puh. 0400 626 513
merja.kemppainen@pudasjarvi.fi 

Alue 2

Pikku-Paavalin päiväkodin päiväryhmät, Puistolan päiväkoti, Kipinän päiväkoti , Syötteen ryhmäperhepäivähoitokoti Kultahiput, Hetekylän ja Kurenalan perhepäivähoito.

Jaana Rajala
varhaiskasvatuksen aluejohtaja
puh. 040 504 3241
jaana.rajala@pudasjarvi.fi