Oppilashuolto

Perusopetuksessa kaikki oppilaat kuuluvat oppilashuollon piiriin. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana hyvinvointityönä. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on tukea ja ennaltaehkäistä oppilaiden ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Kuntakohtainen oppilashuollon ohjausryhmä arvioi, suunnittelee ja kehittää yhteisöllistä oppilashuoltoa Pudasjärvellä. Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa. Moniammatillisen ohjausryhmän puheenjohtajan toimii opetus- ja sivistysjohtaja ja sihteerinä erityisopetuksen koordinaattori.

Ryhmä hyväksyy lukuvuosittain päivitetyn kuntakohtaisen oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelman.

Kaikissa kouluissa toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka kokoonpano on muodostettu koulukohtaisesti. Ryhmä vastaa yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista koulukohtaisesti. Yhteisöllinen oppilashuolto on ennaltaehkäisevää, moniammatillista ja koko yhteisöä tukevaa.

Koulut laativa vuosittain työsuunnitelman liitteeksi koulukohtaisen oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelman.

Yksilökohtainen oppilas- ja opiskeluhuolto

Yksilökohtainen opiskeluhuolto on oppilaan ja opiskelijan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja niitä tukevaa toimintaa Oppilashuoltotyö perustuu luottamukselliseen ja vastuulliseen yhteistyöhön koulun henkilöstön, oppilaiden ja kotien kanssa.

Opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, kuten:

  • kuraattori- ja psykologipalveluihin
  • koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon
  • monialaiseen, oppilaan ja opiskelijan ja/tai huoltajan kanssa opiskelijan tueksi kootun ryhmän tukeen.

Oppilashuoltoon voi ottaa yhteyttä oppilas itse, huoltaja, opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolenaiheen. Tarvittaessa oppilashuolto toimii yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.

Erityisopetuksen koordinaattori

Marja-Leena Jurmu
puh. 040 826 6464
marja-leena.jurmu@pudasjarvi.fi