Sosiaali- ja terveyspalvelut

Oulunkaaren kuntayhtymä järjestää ja tuottaa Pudasjärven ja muiden jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. 1.1.2023 alkaen nuo palvelut sekä pelastustoiminnasta vastaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri hankkii yleisen edunvalvojan palveluita ostopalveluna Pudasjärven kaupungilta. Pudasjärven kaupungin yleinen edunvalvoja palvelee Pudasjärven ja Taivalkosken alueilla.