Toimenpideilmoitus ja -luvat

Ilmoitus tulee tehdä kun puretaan vanha rakennus tai rakennetaan uusi alle 30 m² kylmä varasto olemassaolevalle rakennuspaikalle.

  • Toimenpideilmoitus / -lupahakemus (rtf pdf)

Lomakkeita voi tilata myös rakennusvalvontatoimistosta.

Hakemuksen palauttaminen

Pudasjärven kaupunki
Rakennusvalvonta
PL 10, 93101 Pudasjärvi

Tekninen sihteeri

Marjut Luukkonen
Puh. 040 826 6575
marjut.luukkonen@pudasjarvi.fi

Asiakassihteeri

Anne Pusa
Puh. 040 190 5926
anne.pusa@pudasjarvi.fi