Kehittämis- ja toimintatuet

Sivun sisältö

Pudasjärven kaupunki on varannut vuosittain talousarvioon erillisen määrärahan kehittämis- ja toimintatukiin.

Kehittämis- ja toimintatuet vuodella 2023

Hakuaika 9.1.–14.2.2023 klo 16 välisenä aikana.

Kehittämis- ja toimintatukien 2023 hakukierroksella kaupunginhallituksen päätöksellä 13.12.2022 §426 painotetaan seuraavia asioita:

 • Kyläturvallisuuden ja valmiuden lisääminen
 • Kylätalojen ylläpito ja kunnostaminen
 • Kylätalojen energiakustannusten nousun tukeminen. Sähkölaskut marraskuu 2022 –maaliskuu 2023. Erotus edellisen vuoden sähkölaskuihin verrattuna. Summaan sisältyy vain sähkön kulutukseen liittyvät eurot, ei sähkönsiirtolaskuja, vuokra-asuntojen kuluja eikä muita lämmitysmuotoja (esim. pelletti).
 • Kylätalojen pihapiirin ja muiden kohtaamispaikkojen ylläpito, kunnostaminen ja pienimuotoiset hankinnat
 • Paikallisesti tärkeiden paikkojen pienimuotoinen maisemointi ja siistiminen
 • Kulttuurin, taiteen ja tapahtumien järjestäminen
 • Liikunnallista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille viikonloppuisin
 • Ikäihmisten ulkoilu- ja ystävätoiminta

Rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea tukea kaikilta osin.

Rekisteröimättömät ryhmät ja yksityishenkilöt

 • Voivat hakea tukea kirjaprojekteihin sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen
 • Eivät voi hakea tukea tapahtumiin ja retkiin.

Näiden osalta pyydetään hakeutumaan rekisteröityjen yhdistysten kanssa yhteistyöhön tai rekisteröitymään yhdistykseksi. 

Tukea eivät voi hakea poliittiset ja uskonnolliset yhdistykset.

Määrärahaesitys 130 000 € jakaantuu arviolta seuraavasti: 

 • Kylätalojen energiakustannusten nousu 12 500 € (arvio, voi nousta)
 • Eritysryhmien tuki 8 000 €

Loppuosa jää jaettavaksi muille hakijoille

*) Määrärahoista varataan vuodelle 2023 Kansalaisopiston järjestämiin erikseen sovittaviin erityisryhmien kurssiharrastuksiin yhteensä 8 000 €. Osallistujien ei tarvitse hakea tukea erikseen vaan laskutus hoidetaan kaupungin sisäisenä laskutuksena. Hinta sisältää opetuksen, kurssimaksut sekä kurssiin kuuluvat muut maksut ja tarvikkeet. Kansalaisopisto raportoi erikseen kesäkuussa ja joulukuussa Ramppa kalakattaa -blogin kautta toiminnasta.
erityisryhmien kurssiharrastuksiin yhteensä 8 000 €. Osallistujien ei tarvitse hakea tukea erikseen vaan laskutus hoidetaan kaupungin sisäisenä laskutuksena. Hinta sisältää opetuksen, kurssimaksut sekä kurssiin kuuluvat muut maksut ja tarvikkeet. Kansalaisopisto raportoi erikseen kesäkuussa ja joulukuussa Ramppa kalakattaa -blogin kautta toiminnasta. Erityisryhmiin luetaan mielenterveys-kuntoutujat, kehitysvammaiset ja vanhusten palvelukeskuksissa asuvat henkilöt. 

Kaupungin toivomus hakijoille

Pudasjärven kaupunki pyytää yhdistyksiä harkitsemaan onko tuen hakeminen välttämätöntä. Energiakustannusten nousun vuoksi osa määrärahoista halutaan painottaa kylätalojen ylläpitoon ja valmiuteen liittyvien asioiden kehittämiseen.

Tuen saaminen ei ole automaatio vaan summat voivat vaihdella paljonkin eri vuosina. Tämä riippuu eri vuosien painotuksista.

Tukihakemukset lähetetään kaupungin nettisivuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta. Hakulomake aukeaa tammikuun alku päivinä. 

Infotilaisuus Pirtissä tai etänä 11.1.2023 klo 17.30-18.30.

Lähetä viesti osoitteeseen sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi otsikolla ”Osallistun infotilaisuuteen kt2023” ja saat paluupostissa Teams-linkin.

Lisätiedustelut

Palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin, puh. 040 504 3861
Kulttuurisuunnittelija Henna Hiltunen, puh. 040 585 6229 (yksityiset hakijat)

Tuen 2022 käytön selvitys

Tukea saaneiden rekisteröityjen yhdistysten tulee toimittaa selvityslomake ja hyväksytty toiminta-kertomus vuoden 2022 tuen käytöstä 14.2.2023 klo 16.00 mennessä.

Tukea saaneiden yksityishenkilöiden ja rekisteröimättömien ryhmien tulee toimittaa selvityslomake ja kuitit 31.12.2022 klo 15.00 mennessä.

Kaikki selvitykset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisten lomakkeiden kautta.

Muutoshakemukset

Mikäli alkaa näyttää siltä, että tukea ei voidakaan käyttää siihen tarkoitukseen, mihin sitä on alun perin haettu, niin ottakaa heti yhteys sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi tai 040 504 3861.

Käyttöoikeuden muutokset osittain/kokonaan tai käyttöoikeuden siirto osittain/kokonaan seuraavalle vuodelle vaatii viranhaltijapäätöksen.

Lomakkeet

Lisätiedot

Sinikka MosorinpalvelusuunnittelijaPuh. 040 504 3861 tai sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi