Yhteisölliset avustukset

Kolikoita

Sivun sisältö

Vuoden 2024 yhteisöllisten avustusten haku

Yhteisöllistä avustusta voi hakea yhteisölliseen tekemiseen.

Hakuaika

Haku on avoinna 11.1.-14.2.2024 klo 16.00 mennessä.

Hakulomakkeet

Haku tapahtuu ainoastaan sähköisillä lomakkeilla. Varaa riittävästi aikaa hakemuksen tekemiseen, jotta ehdit liittää myös kaikki tarvittavat liitteet hakemukseen.

Hakuinfo

Hakijoille järjestetään hakuinfo 11.1.2024 klo 17.30-18.30 > Katso tapahtumakalenteri

Määräraha

Yhteisöllisten avustusten määrärahan painotusta ohjataan euromäärin talousarvion valmistelun yhteydessä vuosittain. Vuodelle 2024 yhteisöllisiin avustuksiin on varattu 80 000 euroa:

42 000 € Asukastoiminnan ja kylätoiminnan kehittäminen (rekisteröityneet yhdistykset)
8 000 € Kulttuuritoiminnan tukeminen (kaikki hakijat)
14 000 € Liikunta/liikuntapaikat (kaikki hakijat)
6 000 € Erityisryhmät (Kansalaisopisto)
10 000 € Osallistava budjetointi (järjestetään erikseen)
80 000 € Yhteensä

Ketkä voivat hakea tukea?

Tukea voivat hakea:

 1. Rekisteröityneet yhdistykset
  • Päätoimipaikka voi olla muukin kuin Pudasjärvi, mutta tuettava toiminta tapahtuu kokonaan Pudasjärvellä ja kohdistuu pudasjärveläisiin.
  • Tukea voi hakea yhteen kohtaan seuraavista:
   • Asukastoiminnan ja kylätoiminnan kehittäminen
   • Kulttuuritoiminnan tukemiseen
   • Liikunta/liikuntapaikat
 2. Rekisteröimättömät ryhmät
  • Kaikkien jäsenten tulee olla pudasjärveläisiä.
  • Tukea voi hakea yhteen kohtaan seuraavista:
   • Kulttuuritoiminnan tukeminen
   • Liikunta/liikuntapaikat
 3. Yksityishenkilöt
  • Henkilön tulee olla pudasjärveläinen
  • Tukea voi hakea yhteen kohtaan seuraavista:
   • Kulttuuritoiminnan tukeminen
   • Liikunta/liikuntapaikat

Kohderyhmä

Hakijat ilmoittavat hakulomakkeessa, mille ikäryhmälle toiminta kohdistuu; lapsiin ja nuoriin, työikäisiin, senioritoimintaan vai kaiken ikäisiin.

Rajoitukset

Tukea eivät voi hakea poliittiset ja uskonnolliset yhdistykset.

Tukea ei myönnetä retkiin, palkintoihin, tarjoilukuluihin eikä jakotavaroihin.

Muut rahoitusmahdollisuudet selvitettävä ensin

Hakijan on ensisijaisesti selvitettävä, että onko tukea saatavissa jonkin muun tahon kautta. Samaan asiaan ei voi hakea tuplatukea (esim. hyvinvointialueelta ja kaupungilta).

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Jos hakija saa kaupungilta muuta tukea tai avustusta, se voidaan ottaa huomioon avustusta myönnettäessä.

Tuki on vuosikohtainen

Tuki on käytettävä myöntövuoden aikana eikä siihen tehdä muutospäätöksiä. Jos tuki jää käyttämättä, niin se tulee palauttaa kaupungille 30.11. mennessä.

Palautetut tuet ohjataan kaupungin omaan toimintaan tukivuonna seuraavasti:

  • Asukastoiminnan ja kylätoiminnan kehittämiseen => Henkilöstö- ja tukipalvelut
  • Kulttuuritoiminnan tukemiseen => Kulttuuritoiminta
  • Liikunta => Liikuntatoiminta
  • Liikuntapaikat => Tekninen / yleiset virkistysalueet
  • Erityisryhmien tuki => Kansalaisopisto

Hakulomakkeet

Kehittämis- ja toimintatuen 2023 käytön selvitys

Tukea saaneiden rekisteröityjen yhdistysten tulee toimittaa selvityslomake ja hyväksytty toimintakertomus vuoden 2023 tuen käytöstä 14.2.2024 klo 16.00 mennessä.

Tukea saaneiden yksityishenkilöiden ja rekisteröimättömien ryhmien on pitänyt toimittaa selvityslomake ja kuitit 31.12.2023 klo 15.00 mennessä.

Kaikki selvitykset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisten lomakkeiden kautta.

Lisätiedot

Sinikka Mosorinpalvelusuunnittelija, hankkeet ja järjestöyhteistyö Puh. 040 504 3861 tai sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi