Kehittämis- ja toimintatuet

Sivun sisältö

Pudasjärven kaupunki on varannut vuosittain talousarvioon erillisen määrärahan kehittämis- ja toimintatukiin.

Vuosi 2022

Pudasjärven kaupunginhallituksen päätös 14.12.2021 §447:

Kehittämis- ja toimintatukien osalta painotetaan vuonna 2022 yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävää toimintaa.

  • Painopisteenä on hyvinvointiin, osallistavaan taide- ja kulttuuritoimintaan, asumisympäristön ja -viihtyisyyden parantamiseen, luonto arvojen huomioimiseen ja turvallisuuteen liittyviä asioita.
  • Erityisesti toivotaan, että avustuksia haettaisiin myös uusiin osallistaviin toimintoihin ja niiden kehittämiseen.
  • Retkien sisällön tulee tukea järjestön omaa toimintaa (esim. kisa-, valmennus- ja opintoretket). Pelkät shoppailumatkat eivät ole tuen piirissä. 
  • Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatuilla tehdyistä toimista ja tapahtumista tulee viestiä eri tavoin.
  • Tukea eivät voi hakea poliittiset tai uskonnolliset yhdistykset.
  • Määrärahoista varataan edelleen vuodelle 2022 Kansalaisopiston järjestämiin erikseen sovittaviin erityisryhmien kerhoharrastuksiin yhteensä 8 000 €. Osallistujien ei tarvitse hakea tukea erikseen vaan laskutus hoidetaan kaupungin sisäisenä laskutuksena. Hinta sisältää opetuksen, kurssimaksut sekä kurssiin kuuluvat muut maksut ja tarvikkeet. Kansalaisopisto raportoi erikseen kesäkuussa ja joulukuussa Ramppa kalakattaa -blogin kautta toiminnasta.
  • Muutoshakemuksella 14.10.2022 mennessä voi hakea tuen osittaista käyttöoikeuden muutosta tai tuen käyttöoikeuden siirtoa seuraavalle vuodelle. Mikäli muutoshakemuksella myönnettyä tukea ei käytetä vuoden 2023 aikana, se tulee palauttaa kaupungin tilille 31.12.2023 mennessä.

Vuoden 2022 kehittämis- ja toimintatuet on jaettu kaupunginhallituksen päätöksellä 12.04.2022 § 132. Päätös ja liitteet löytyvät osoitteesta https://pudasjarvi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022284-4

Tuen käytön selvitys

Tukea saaneiden rekisteröityjen yhdistysten tulee toimittaa selvityslomake ja hyväksytty toimintakertomus vuoden 2022 tuen käytöstä 14.2.2023 klo 16.00 mennessä.

Tukea saaneiden yksityishenkilöiden ja rekisteröimättömien ryhmien tulee toimittaa selvityslomake ja kuitit 31.12.2022 klo 15.00 mennessä.

Kaikki selvitykset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisten lomakkeiden kautta.

Muutoshakemukset

Mikäli alkaa näyttää siltä, että tukea ei voidakaan käyttää siihen tarkoitukseen, mihin sitä on alun perin haettu, niin kannattaa tehdä muutoshakemus alla olevan sähköisen lomakkeen kautta viimeistään 14.10.2022. Näin pystymme antamaan ajoissa viranhaltijapäätöksen loppu vuotta varten. Samalla kaupungin päässä on tiedossa, että paljonko muutostarvetta on ollut. Tätä tietoa tarvitaan seuraavan vuoden talousarvion valmisteluun.

Lomakkeet

  • Selvitys tuen käytöstä, yhdistykset (sähköinen lomake / rtf / pdf)
  • Selvitys tuen käytöstä, yksityiset henkilöt ja rekisteröimättömät ryhmät (rtf / pdf)

Lisätiedot

Yhdistykset ja rekisteröimättömät ryhmät / yksityiset henkilöt

Sinikka Mosorin
palvelusuunnittelija
Puh. 040 504 3861

Liikunta

Sampo Laakkonen
Liikunnanohjaaja
puh. 040 194 6315