Työhön ja koulutukseen valmentaminen

Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluissa toimii yksilövalmentaja, jonka tehtävänä on tukea pitkään työttömänä olleita kuntalaisia sijoittumaan työhön tai koulutukseen. Hän huolehtii työkokeilijoiden, palkkatukityöntekijöiden ja oppisopimusopiskelijoiden asiakasprosessista kaupungin eri yksiköissä ja eri yhdistyksissä. Yksilövalmentaja auttaa asiakasta tarpeen mukaan esimerkiksi työnhaussa, työpaikkojen etsinnässä, työhaastatteluun valmistautumisessa sekä tarvittaessa perus-, jatko- tai täydennys-koulutusvaihtoehtojen mietinnässä ja opintoihin hakeutumisessa. Yksilövalmentaja tekee tiivistä yhteistyötä muiden työllisyystoimijoiden ja paikallisten yritysten kanssa.

Yksilövalmennus

Valmennuksen tehtävä ja tavoite on tukea yksilön toimintakykyä ja arjenhallintaa

 • Yksilön kokonaisvaltaista tukemista
 • Valmentautujan tilanteen arviointia ja seurantaa
 • Valmennussuunnitelman laatimista
 • Yksi osa verkostotyöskentelyssä tapahtuvaa ketjutettua palvelukokonaisuutta
 • Keskustelua, kuuntelua, ohjausta, asioiden selvittelyä
 • Valmentautujan tietojen ja taitojen lisäämistä arjen tukemiseksi

Työvalmennus

Valmennuksen tehtävänä ja tavoitteena on edistää yksilön työkykyä ja osaamista.

 • Prosessi, jossa työskennellään etukäteen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Yhteisöllinen että kahdenkeskinen suhde, joka tarjoaa pitkäjänteistä tukea, ohjausta, osallistumista, motivointia= valmennusta
 • Yksi osa verkostoyhteistyössä tapahtuvaa ketjutettua palvelukokonaisuutta
 • Työskentelytapa, jossa valmentaja jakaa tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa tukemaan valmentautujan tavoitteiden saavuttamista
 • Työn avulla valmentamista, joka antaa valmentautujalle mahdollisuuden saavuttaa työelämässä tarpeellisia tietoja, taitoja ja osaamista sekä onnistumisen kokemuksia
 • Tapa saada valmentautuja ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään.

Yksilövalmentaja

050 441 2360