Kaupunkilisä

Pudasjärven kaupunki tukee pudasjärveläisten pitkäaikaistyöttömien työllistämistä paikallisiin yhdistyksiin, yhteisöihin ja yrityksiin kaupunkilisällä. Kaupunkilisää voidaan myöntää TE-toimiston myöntämän palkkatuen lisäksi 450€/kk yhtä työntekijää kohti. Tukea on mahdollista saada enintään ns. työssäoloehdon täyttymiseen asti.

Pudasjärven kaupunki maksaa työllistämisen kaupunkilisää Pudasjärvellä toimiville työttömiä palkkatuella työllistäville yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille työnantajille työntekijän palkkakuluihin. Kaupunkilisää maksetaan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa työllistymisen edistämiseksi. Vuonna 2019 työllistämisen kaupunkilisällä tuettiin noin 90 henkilön työllistymistä yhdistyksiin ja yrityksiin.

Lomakkeita