Kaupunki ja hallinto

Ote vaakunasta

Pudasjärven ylin päättävä elin on kaupunginvaltuusto, jonka 27 jäsentä äänioikeutetut kuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein järjestettävillä yleisillä ja yhtäläisillä kuntavaaleilla.

Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, jonka tehtävänä on valmistella valtuuston päätökset ja panna ne täytäntöön.

Valtuusto valitsee myös valiokunnat sekä lautakunnat, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. 

Kaupungin tuottamat palvelut

Kaupunki järjestää asukkailleen peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Peruspalvelut rahoitetaan pääsääntöisesti kunnallisella verotuksella, valtionosuuksilla sekä palveluista perittävillä maksuilla.

Pudasjärven kaupungin tuottamista palveluista tärkeimpiä ovat:

  • hallintotoiminta: kokonaistalouden hallinta, edunvalvonta, henkilöstö- ja tukipalvelut, työllisyyspalvelut, elinkeinojen kehittäminen, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä
  • hyvinvointi- ja sivistystoiminta: varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, liikuntapalvelut, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut,  nuorisotyö ja kansalaisopisto
  • tekninen ja ympäristötoiminta: rakennusvalvonta, kiinteistöjen hallinnointi ja kunnossapito, teiden ja muun infrastruktuurin rakennuttaminen ja ylläpito sekä ruokapalvelut.

Pudasjärven kaupunki

PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Puh. 040 826 6417

Henkilöstön yhteystiedot

Asiakaspalvelu

Hyvän olon keskus Pirtti, Varsitie 1
93100 Pudasjärvi

ma – pe klo 8.00 – 16.00
Juhlapyhien aattona klo 8.00 – 15.00

asiakaspalvelu@pudasjarvi.fi