Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pudasjärven vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävä on edistää ja seurata kaupungin eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten ja vammaisten näkökulmasta.

Neuvosto pyrkii edistämään Pudasjärven kaupungin ja eri vanhus- ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa sekä edesauttamaan vanhusten, vammaisten ja erityisryhmien tasa-arvoista osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii vaikuttamaan myös ympäristön ja rakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja alueet soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. Neuvosto pyrkii edistämään vanhusten ja vammaisten selviytymistä arkielämässä sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Neuvosto toimii kaupunginhallituksen alaisena toimikuntana. Se voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä. Kaupunginhallitus osoittaa tarvittavat varat välttämättömien menojen kattamiseksi.

Vanhus- ja vammaisneuvostossa on edustus pudasjärveläisistä vanhus- ja vammaisjärjestöistä, seurakunnan edustaja, Oulunkaaren edustajat sekä kaupunginhallituksen edustaja. Neuvoston jäsenmäärä on kymmenen henkilöä. Neuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö

Pöytäkirjat

Neuvoston kokoonpano 2021-2022

JäsenVarajäsenYhdistys
Talala HeleenaLuokkanen SinikkaEläkeliiton Pudasjärven yhdistys ry
Ahonen EskoGoman TimoPudasjärven Senioriopettajat ry
Vähkyrä JukkaRantala LeenaPudasjärven Eläkeläiset ry
Panuma ArjaTimonen-Nissi SirpaPudasjärven Kehitysvammaisten Tuki ry
Koivukangas Marja-LeenaJussila EnsioPudasjärven kuuloyhdistys ry
Salmi TerttuRiepula IsmoPudasjärven Invalidit ry
Väyrynen TuomoPeltola RitvaPudasjärven Diabetesyhdistys ry
Kokko HelinäKokko TarjaPudasjärven reumayhdistys ry
Holmström VesaPesälä AnttiPudasjärven Sotaveteraanit ry
Sotainvalidien Veljesliiton Pudasjärven osasto
Kettunen LiljaOulunkaaren kuntayhtymä
Tolkkinen TuulaOulunkaaren kuntayhtymä
Koivukangas HelenaPudasjärven seurakunta
Lantto MarjaPudasjärven kaupunginhallitus
Mosorin SinikkaSihteeri

Pudasjärven vanhus- ja vammaisneuvosto

PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Puheenjohtaja

Heleena Talala
puh. 044 275 7050
heleenatalala@gmail.com