Tuulivoima

Ajankohtaista

Tuulivoimaloita

Tuulivoimatuotannon lisäämiselle on kansallisesti kova paine. Tuulivoimarakentaminen on osa siirtymää kohti uusiutuvia energiamuotoja. Suomen rannikkoalueen tuulivoimalle soveltuvien alueiden täyttyminen ja tekniikan kehittyminen on lisännyt tuulivoimatoimijoiden kiinnostusta myös sisämaan alueisiin.

Tämä näkyy Pudasjärvellä, jossa kaupungille on tullut samanaikaisesti useita aloitteita tuulivoimakaavojen käynnistämisestä. On tullut esille tarve määritellä kaupungin tuulivoimarakentamisen periaatteet ja laatia kokonaisvaltainen tarkastelu tuulivoimasta Pudasjärvellä. Selvityksen tuloksia hyödynnetään kaupungin päätöksenteossa ja tuulivoimayleiskaavojen ohjauksessa.

Tässä työssä on selvitetty tuulivoimalle parhaiten soveltuvat alueet Pudasjärven kaupungin alueelta. Työtä on ohjannut tavoite mahdollistaa uusiutuvan energian lisääminen, huomioiden kuitenkin kattavasti maisema, luonto ja virkistyskäyttöarvot sekä tuulivoiman sosiaaliset vaikutukset.

Työ on laadittu vuorovaikutuksessa pudasjärveläisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Selvitys tarkentaa Pudasjärven osalta koko maakunnan alueelle laadittua PohjoisPohjanmaan TUULIhanketta.

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Karhukunnaantie 6
93100 Pudasjärvi

P. 040 826 6417 (vaihde)