Asuntojen terveydellisten olojen valvonta

Ympäristöterveydenhuolto valvoo asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisiä oloja. Valvontaa tehdään sekä ennaltaehkäisevästi ja korjaavasti. Uudis- ja korjausrakentaminen tulisi tehdä siten, että asuinhuoneistot ja muut sisätilat, joissa ihmiset oleskelevat, olisivat mahdollisimman terveellisiä.

Asunnontarkastus voidaan suorittaa asunnossa olevan puutteen, kosteusvaurio- ja terveyshaittaepäilyn tai muun syyn takia. Home- ja kosteusvauriotapauksissa tarkastuksessa voi olla mukana myös rakennustarkastaja, joka arvioi asunnon rakenteellista kuntoa. Jos asunnossa tarvitaan vaativia mittauksia ja asunnon kuntoon liittyviä selvityksiä ne suoritetaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Mittausten/tutkimusten kustannukset maksaa asunnon omistaja.

Asunnon terveyshaittaepäilyyn liittyen voi tietoa hakea asumisterveysliiton sivuilta.

Jos epäilet asunnossa terveyshaittaa, ennen yhteydenottoa terveydensuojeluviranomaiseen kannattaa kääntyä kiinteistön omistajan ja/tai isännöitsijän puoleen tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Asunnon terveyshaittaepäilyasian vireille panemiseksi terveydensuojeluviranomaisessa pyydetään täyttämään asunnontarkastuspyyntölomake (alla). Ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton, mutta mahdolliset sen jälkeiset tarkastukset maksullisia.

  • Asunnontarkastuspyyntölomake (RTF / PDF)