Poikkeamisluvat

Poikkeamisluvan myöntäminen edellyttää poikkeamislupakäsittelyä jos:

  • Rakennetaan kaavan vastaisesti
  • Alue on rakennuskiellossa
  • Rakennetaan yleensä lain ja asetusten vastaisesti
  • Tai rakennetaan yleensä lain ja asetusten vastaisesti
  • Rakennettaessa rantavyöhykkeelle MRK 72§ mukaisesti

Poikkeamislupa tulee hakea kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

Poikkeamislupahakemukset käsittelee viranomaislautakunta.

Poikkeamislupahakemukseen liittyviin kysymyksiin vastaa

Johtava rakennustarkastaja

 

Lomakkeita voi myös tilata valvontatoimistosta ja ne tulee palauttaa osoitteseen:

Pudasjärven kaupunki
Rakennusvalvonta
PL 10, 93101 Pudasjärvi

Tekninen sihteeri

Marjut Pitkänen
Puh. 040 826 6575
marjut.pitkanen@pudasjarvi.fi

Asiakassihteeri

Anne Pusa
Puh. 040 190 5926
anne.pusa@pudasjarvi.fi