Löytöeläimet

Eläinsuojelulain 15 pykälän mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Talteentotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Löytöeläinkodit

Pudasjärvi

Löytöeläinasioissa ota yhteyttä ympäristöjohtaja Jarmo Kelloniemeen
puh. 0400 433 998

Ii

Kari Meriläinen
Kuusistontie 15, 95110 Kuivaniemi
puh. 040 720 0506

Vaala / Utajärvi

Sari Lukkari
Kortteentie 73, 91730 Kankari
puh. 050 554 7508