Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista Pudasjärven kaupungissa.

Rakennusjärjestyksellä edistetään suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista sekä kulttuuri – ja luonnonarvojen huomioonottamista. Määräyksillä ja ohjeilla toteutetaan ja säilytetään hyvää, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä tasavertaisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Määräykset antavat edellytykset hyvälle ja taloudellisesti kestävälle alueiden kehitykselle.

Valtuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen kokouksessaan 9.11.2017 ja se astui voimaan 5.1.2018.

Rakennusvalvonta
PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Puh. 040 826 6575

Asiakaspalvelu
ma klo 9-11 ja 12-15
ti ei asiakaspalvelua
ke-pe klo klo 9-11 ja 12-15