Talvikunnossapito

Aura-auto vauhdissa

Pudasjärven kaupunki on jaettu kuuteen eri urakointialueeseen, joissa sopimusurakoitsijat hoitavat kaupungin katujen ja valittujen yksityisteiden talvikunnossapidon.

Urakkasopimukset ovat voimassa 10/2023-09/2026.

Yksityistie voidaan hyväksyä talvikunnossapidon piiriin Pudasjärven yksityistiekäytäntöjen mukaisesti, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tie on oltava kunnossapitokalustolla liikennöitävissä
 • Kunnossapitokalusto mahtuu tielle sekä pystyy tekemään kunnossapitotoimenpiteet
 • Tien kantavuus on riittävä kunnossapitokalustolle
 • Yksityistielle on perustettu tiekunta
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla. Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti ja pitää tiekunnan kokouksensa vähintään kerran neljässä vuodessa
 • Sopimuksen mukaisen tien vaikutuspiirissä on oltava vähintään kaksi (2) vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttua kiinteistöä tai jos tiellä ei ole asutusta, mutta yleinen etu vaatii tien ylläpitoa läpikulkutienä, voidaan tietä avustaa tapauskohtaisen harkinnan perusteella
 • Sopimusalue voi koostua useasta eri yksityistiekunnasta
 • Tien pituus on vähintään 800 m
 • Kiinteistöiltä maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero
 • Kiinteistöjen asukkaat ovat kirjoilla Pudasjärven kaupungissa
 • Yksityisteiden yhteisöosakkaat (metsähallitus, yhtiöt, seurakunta yms.) osallistuvat kunnossapitokustannuksiin kukin tieyksikköjensä mukaisesti. Kustannusosuus laskutetaan täysimääräisenä vuosittain kunnossapitokauden jälkeen yksityisteiden tiekohtaisiin kunnossapitomenoihin pohjautuen. Kustannusten maksaminen on edellytyksenä kunnossapidon jatkumiselle.

Ilmoita tiekunnan tiedot tänne: Väylä – VYYTI (vaylapilvi.fi) ja tänne: Tiekunnan yhteystiedot | Maanmittauslaitos

Kaupungin järjestämä talvikunnossapito pitää sisällään seuraavat toimet

 • Viitoitus
 • Tien auraus
 • Polanteen poisto
 • Mahdollinen liukkauden torjunta
 • Jäätyneiden tierumpujen ja sivuojien sulatus ja auki kaivuu
 • Sohjo ojien teko
 • Tien kevät- ja syyshöyläys
 • Liikennemerkkien kunnossapito

Jos tarvitset auraajaa esimerkiksi mökkitielle, pihalle tai muulle tielle, joka ei täytä avustusehtoja, voit olla yhteydessä oman alueesi urakoitsijaan.

Urakka-alue 1: Kurenalus taajama, Aittojärvi
JMK Infra OY
Juha Kokko
040 552 3631

Urakka-alue 2: Syöte taajama
Syötteen Maansiirto oy
Jari Särkelä
040 037 4259

Urakka-alue 2: yksityistiet, Pärjänsuo, Livojokivarsi
Urakointi Risto Kokko Ky
Risto Kokko
040 092 6405 (varalla 041 315 2215)

Urakka-alue 3: Kaakko yksityistiet, Iinattijärvi, Poijula, Hirvaskoski, Jonku, Venymä, Pelttari, Puhos, Korpinen
Koneurakointi Timonen Pauli Oy
Pauli Timonen
040 018 8123

Urakka-alue 4: Pohjoinen yksityistiet, Sarajärvi, Ruuhensuo, Jäkälävaara
Jurmun Maatila Oy
Juhani Jurmu
040 021 9597

Urakka-alue 5: Länsi yksityistiet, Taipaleenharju, Panuma, Hetekylä, Keinäsperä
T:mi Kujalan Turve
Lasse Kujala
040 910 7256

Urakka-alue 6: Luode yksityistiet, Ikosenniemi, Yli-Siurua
urakoitsija ei vielä tiedossa

Yleisen tieverkon kunnossapidosta vastaa
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
https://www.ely-keskus.fi/kunnossapito2