Talvikunnossapito

Lumitraktori

Pudasjärven kaupunki järjestää talvikunnossapidon kaupungin kaduille sekä ehdot täyttäville yksityisteille.

Yksityistiekäytännöt määrittelevät ehdot

Yksityistie voidaan hyväksyä talvikunnossapidon piiriin yksityistiekäytäntöjen (pdf) mukaisesti, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Kunnossapidettävän yksityistien pituus tulee olla vähintään 300 metriä.
 • Yksityistielle on perustettu tiekunta.
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).
 • Yksityistien vaikutuspiirissä on vähintään yksi (1) vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttu kiinteistö.
 • Tie on oltava kunnossapitokalustolla liikennöitävissä huomioiden tien leveys, kantavuus, liikenneturvallisuus.

Ehtojen lisämääritykset

 • Kunnossapitoon otetaan ainoastaan yksi, ensisijaisesti lyhin kulkuyhteys vakituisesti asutulle kiinteistölle. Kiinteistön asukas on kirjoilla kyseisessä osoitteessa.
 • Kunnossapidettävä sopimusalue voi koostua monesta eri tiekunnasta
 • Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti ja pitää tiekunnan kokouksensa vähintään kerran neljässä vuodessa jonka pöytäkirja on toimitettava kunnossapitosopimuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle ilman eri pyyntöä.
 • Yksityisteistä risteävän tonttiliittymän ja liittymärummun kunnossapito kuuluu kiinteistönomistajalle.
 • Mikäli tiellä ei ole asutusta, mutta yleinen etu vaatii tien ylläpitoa läpikulkutienä, kaupunginhallitus päättää kunnossapidosta tapauskohtaisen harkinnan perusteella.
 • Yksityisteiden yhteisöosakkaat (metsähallitus, puuta ostavat metsäyhtiöt, seurakunta) osallistuvat kunnossapitokustannuksiin kukin tieyksiköiden mukaisesti. Kustannusosuus laskutetaan vuosittain kunnossapitokauden jälkeen toteutuneiden tiekohtaisten kunnossapitokustannuksien mukaan.
 • Liikenteen tulee olla sallittua kaikille. Tietä ei saa sulkea puomilla tai kieltää liikennettä ajokieltomerkein.

Ilmoita tiekunnan tiedot tänne: Väylä – VYYTI (vaylapilvi.fi) ja tänne: Tiekunnan yhteystiedot | Maanmittauslaitos

Kunnossapidon hakeminen

Tiekunnan tulee päättää hakemuksen jättämisestä ja kunnossapitosopimuksen tekemisestä tiekunnan yleisessä kokouksessa. Hoitokunnan päätös hakemisesta ei ole riittävä.

Ennen hakemuksen jättämistä, tutustu kaupungin yksityistiekäytäntöihin. Hakemuksen voi jättää vain sähköisesti hakulomakkeella. Käsittelyn sujuvoittamiseksi täytä hakemus huolellisesti!

Hakemuksen mukana on toimitettava seuraavat liitteet:

 • karttatuloste, johon on merkitty tiekuntaan kuuluvat tiet sekä vakituisesti, ympärivuotisesti asutut kiinteistöt
 • kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty kunnossapitohakemuksen jättämisestä ja sopimuksen tekemisestä
 • mahdollinen lisäselvitys harkinnanvaraisista hyväksymisperusteistä (yleinen etu, matkailukäyttö), mikäli tiellä ei ole vakituista asutusta.

Kaupungin järjestämä talvikunnossapito pitää sisällään seuraavat tehtävät

 • Viitoitus
 • Tien auraus
 • Polanteen poisto
 • Mahdollinen liukkauden torjunta
 • Jäätyneiden tierumpujen ja sivuojien sulatus ja auki kaivuu
 • Sohjo ojien teko
 • Tien kevät- ja syyshöyläys
 • Liikennemerkkien kunnossapito

Urakointialueet

Pudasjärven kaupunki on jaettu seitsemään eri urakointialueeseen, joissa sopimusurakoitsijat hoitavat kaupungin katujen ja valittujen yksityisteiden talvikunnossapidon.

Urakkasopimukset ovat voimassa 10/2023-09/2026.

Jos tarvitset auraajaa esimerkiksi mökkitielle, pihalle tai muulle tielle, joka ei täytä avustusehtoja, voit olla yhteydessä oman alueesi urakoitsijaan.

Urakka-alue 1: Kurenalus taajama, Aittojärvi
JMK Infra OY
Juha Kokko
040 552 3631

Urakka-alue 2: Syöte taajama
Syötteen Maansiirto oy
Jari Särkelä
040 037 4259

Urakka-alue 2: yksityistiet, Pärjänsuo, Livojokivarsi
Urakointi Risto Kokko Ky
Risto Kokko
040 092 6405 (varalla 041 315 2215)

Urakka-alue 3: Kaakko yksityistiet, Iinattijärvi, Poijula, Hirvaskoski, Jonku, Venymä, Pelttari, Puhos, Korpinen
Koneurakointi Timonen Pauli Oy
Pauli Timonen
040 018 8123

Urakka-alue 4: Pohjoinen yksityistiet, Sarajärvi, Ruuhensuo, Jäkälävaara
Jurmun Maatila Oy
Juhani Jurmu
040 021 9597

Urakka-alue 5: Länsi yksityistiet, Taipaleenharju, Panuma, Hetekylä, Keinäsperä
T:mi Kujalan Turve
Lasse Kujala
040 910 7256

Urakka-alue 6: Luode yksityistiet, Ikosenniemi, Yli-Siurua
Urakointi Risto Kokko Ky
Risto Kokko
040 092 6405 (varalla 041 315 2215)

Yleisen tieverkon kunnossapidosta vastaa
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
https://www.ely-keskus.fi/kunnossapito2