Talousveden valvonta

Vesihana

Talousvedellä tarkoitetaan juomavettä sekä elintarvikkeiden tuotannon, valmistuksen, jalostuksen, säilyttämisen tai kaupanpidon yhteydessä käytettävää vettä. Talousvetenä käytettävän veden on oltava terveydelle haitatonta ja tarkoitukseen soveltuvaa.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo säännöllisesti alueen vesilaitoksien jakamaa talousvettä ja niiden elintarvikehuoneistojen vettä, joilla on oma kaivo tai vedenottamo. Myös yksityisten kaivojen valvonta kuuluu ympäristötarkastajalle, mikäli kaivon vedessä epäillään terveyshaittaa.

  • Vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymishakemus (rtf / pdf)