Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatus on osa varhaiskasvatuspalveluja. Lapsi saa tarvitsemansa tuen varhaiskasvatuksen tukitoimena ja se perustuu varhaiskasvatuksen hyvälle perusosaamiselle.

Järjestettäessä lapselle erityistä tukea, ei aina tarvita erillisiä toimenpiteitä, vaan päiväkodin arki toimii kuntouttavana elementtinä.

Lapsen yksilöllistä tuen tarvetta ja tukitoimia suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä lapsen huoltajien sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa toimii erityisopettaja, joka työskentelee yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, neuvolan ja muiden lasta kuntouttavien tahojen kanssa sekä toteuttaa erityisvarhaiskasvatusta. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa vastaa tukea tarvitsevien lasten kasvatuksellisiin ja kuntoutuksellisiin tarpeisiin myös päiväkodin esiopetuksessa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Riitta Jaakola
Puh. 050 4323 824
riitta.jaakola@pudasjarvi.fi