Peruskoulut ja alueet

Pudasjärven kaupungin kouluverkkoon kuuluu neljä haja-asutusalueen 0-6 -vuosiluokan kyläkoulua: Hirvaskoski, Kipinä, Sarakylä ja Syöte sekä kaksi keskusta-alueen peruskoulua: Lakari ja Hirsikampuksen yhtenäiskoulu, jossa sijaitsee myös 7-9 -vuosiluokan yläkoulu.

Näiden koulujen mukaisesti Pudasjärvi on jaettu kuuteen oppilaaksiottoalueeseen.

Koulun vaihtaminen

Oppilaan muuttaessa toisen koulun oppilaaksiottoalueelle hän siirtyy automaattisesti uuteen kouluun viimeistään seuraavan lukuvuoden alussa. Erillistä hakemusta ei siis tarvitse tehdä.

Jos oppilaan huoltaja kuitenkin haluaa, että lapsi jatkaa entisessä koulussaan, tulee koulunkäyntipaikasta tehdä anomus oppilaan koulunkäyntipaikasta (pdf / rtf)