IP/AP-toiminta

Kolme pikkupoikaa keinussa

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998, 1136/2003) mukaista perusopetuksen oppilaille ohjattua toimintaa, jota opetuksen järjestäjä voi toteuttaa.

Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. Lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukea perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Ilta- ja aamupäivätoimintaa järjestetään koulujen lukuvuoden aikana yhtenäiskoulussa Hirsikampuksella ja Lakarin koululla. Hirvaskosken ja Kipinän koululla järjestetään vain iltapäivätoimintaa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina eikä poikkeuksellisina lauantaikoulupäivinä.

Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 1.-2. – luokkalaisille ja erityisen tuen piirissä oleville peruskoululaisille, mutta myös muiden luokkien oppilaat voivat osallistua toimintaan rehtorin päätöksellä. Aamupäivätoiminta on avoinna klo 6.45 – 9 ja iltapäivätoiminta klo 12 – 17.  

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapset leikkivät ja harrastavat ryhmissä sisällä ja ulkona. Toiminnassa huolehditaan myös lapsen tarpeesta olla itsekseen ja mahdollisuudesta rauhoittua turvallisessa ilmapiirissä koulupäivän jälkeen. Päivittäin on varattu aikaa läksyjen tekoa varten. Iltapäivän aikana lapsille tarjotaan välipala klo 13.00 -14.00 välillä.

Maksut ja maksuvapautukset

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 120 €/kk perheen tuloista riippumatta.

Jos lapsi on aamu- ja iltapäivätoiminnan vain 10 pv/kk tai vähemmän, niin vain puolet maksusta peritään (60 €/kk). Kesäkuusta ei peritä maksua. Sisaralennus toisen ja useamman lapsen iltapäivätoiminnan maksusta on 50%.  Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

Kaupunginhallituksen 23.6.2021 hyväksymän koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksusta voi anoa vapautusta, mikäli perhe saa toimeentulotuen perusosaa tai perheen taloudellinen tai sosiaalinen tilanne sitä edellyttää.

Maksuvapausanomukset osoitetaan sivistysjohtajalle ja päätös tehdään määräajaksi. Vapautus maksuista myönnetään taannehtivasti enintään lukukauden alusta alkaen. Pudasjärvellä perimättä jättämisestä päättää opetus- ja sivistysjohtaja.

Maksuvapautusta voi anoa APIP-vastuuohjaajilta saatavalla lomakkeella:

Yhteystiedot

Hirsikampuksen yhtenäiskoulun apip-vastaava
p. 040 826 6596

Hirsikampuksen yhtenäiskoulun apip-toiminnan ohjaajat
p. 040 826 6593

Lakarin koulun apip-vastuuohjaaja
p. 040 681 1076 

Lakarin koulun apip-toiminnan ohjaajat
p. 040 826 6594

Hirvaskosken koulun ip-toiminnan ohjaajat
p. 040 826 6595

Kipinän koulu ip-toiminnan ohjaajat
p. 040 826 6469