Eräistä hallinnon suoritteista perittävät maksut

25.12.2023

1.1.2024 alkaen

 1. Kaupungin asiakirjan kopion antaminen paperisena postitse lähettämällä tai toimipisteessä luovuttamalla: 25 € ensimmäinen sivu, 1 € kukin seuraava sivu
 2. Kaupungin asiakirjan kopion antaminen paperisena saantitodistuskirjeenä lähettämällä: 50 € ensimmäinen sivu, 1 € kukin seuraava sivu
 3. Yksilöidyn kaupungin asiakirjan kopion antaminen sähköpostitse: maksuton
 4. Erityistoimenpiteitä vaativa tiedonhaku (suuri pyydettävien asiakirjojen määrä, laaja tietojen manuaalinen koostamistarve, salassa pidettävien tietojen ja/tai henkilötietojen poistamis/peittämistarve) käytetty työaika enintään 2 tuntia: 150 €; muutoin kuin sähköisessä muodossa annettaessa veloitetaan lisäksi kohdan 1 tai 2 mukainen maksu
 5. Erityistoimenpiteitä vaativa tiedonhaku (suuri pyydettävien asiakirjojen määrä, laaja tietojen manuaalinen koostamistarve, salassa pidettävien tietojen ja/tai henkilötietojen poistamis/peittämistarve) käytetty työaika 2-5 tuntia: 375 €; muutoin kuin sähköisessä muodossa annettaessa veloitetaan lisäksi kohdan 1 tai 2 mukainen maksu
 6. Erityistoimenpiteitä vaativa tiedonhaku (suuri pyydettävien asiakirjojen määrä, laaja tietojen manuaalinen koostamistarve, salassa pidettävien tietojen ja/tai henkilötietojen poistamis/peittämistarve) käytetty työaika yli 5 tuntia: 600 €; muutoin kuin sähköisessä muodossa annettaessa veloitetaan lisäksi kohdan 1 tai 2 mukainen maksu
 7. Jäljennöksen oikeaksi todistaminen (pyydettävä erikseen) antamistavasta riippumatta: 25 € (sisältää kaikki yhden asiakirjapyynnön perusteella luovutettavat määrästä riippumatta)
 8. Pöytäkirjanotteen laatiminen ja antaminen pyynnöstä antamistavasta riippumatta: 50 €; muutoin kuin sähköisessä muodossa annettaessa veloitetaan lisäksi kohdan 1 tai 2 mukainen maksu (ei koske päätöksen tiedoksiantoa jakelun mukaisesti päätöksenteon jälkeen);
 9. Päätös etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä: 250 €
 10. Muu pyynnöstä annettava päätös tai todistus, jonka antaminen on lakisääteistä, ja josta voidaan lainsäädännön nojalla periä maksu: 250 €
 11. Muu pyynnöstä annettava todistus, jonka antaminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä, antamistavasta riippumatta: 350 €

Kyseessä on arvonlisäveroton viranomaistoiminta.

Maksua ei peritä kaupungin viranhaltijan, työntekijän tai luottamushenkilön sähköisessä muodossa pyytämistä asiakirjoista, joita hän tarvitsee tehtävänsä hoitamista varten.

Maksua ei peritä lainsäädännössä maksuttomiksi säädetyistä suoritteista.

Erityislainsäädännön mukaisista suoritteista maksut peritään erillisten ko. suoritteita koskevien maksuperustepäätösten mukaisesti.

Last modified: 10.11.2023

Comments are closed.