Pärjänjoki

Koskista on esitetty kosken nimi, luokitus ja pituus/putouskorkeus (m).

Ristikoski I 150/0,9
Koski alkaa uittopadolta. Joki on hyvin matala. Pinnanalaisia kiviä runsaasti. Väylä on keskilinjalla ja lopussa vasemmalle kaartuvassa mutkassa lasketaan vasenta reunaa.

Pajukoski II 390/3,4
Koski on kaksiosainen. Korkealla vedellä yläosa on selkeä ja alaosa matala. Matalalla vedellä laskukelvoton. Helppo ohittaa uittamalla. Rannat ovat risukkoiset ja jyrkät.

Mehtokoski I 230/0,9
Matalalla vedellä koski on kivinen ja laskuväylä polveilee pintakivien lomitse. Korkealla vedellä reitti selvä.

Kallioportinkoski I 40/0,6
Väylä on keskellä olevien kivien oikealla puolen.

Kuusikoski I 90/0,6

Lehmi- ja Kähönkoski I 490/2,1
Koski on melko kivinen ja matala. Korkealla vedellä reitti selvä.

Ukonmurronkoski I 530/0,7
Väylä on aluksi keskellä, lasketaan kiviä väistellen. Lopussa väylä on oikeassa reunassa, jossa varottava teräviä vedenalaisia kiviä.

Kotaniva I

Isonniemenkoski I 150/0,7
Koskessa paljon pintakiviä. Alussa väylä keskioikealla ja lopussa keskivasemmalla. Aivan lopussa tiukasti vasemmalla.

Kaijanniva I 100/0,3

Kuivakoski I 580/2,5
Alku keskilinjaa kiviä väistellen. Kosken ylittää metsäautotiesilta. Joki kaartaa vasemmalle ja lopussa ei ole havaittavissa selvää väylää. Koski on matala ja kivinen, tulvavedellä ei ole ongelmia. Silta on hyvä vesillelasku- ja aloituspaikka.

Väljäkulkkukoski I 270/0,8

Koirakoski I 189/0,9
Laskuväylä keskioikealla. Koskessa on pinnanalaisia kiviä.

Särkikoski II 360/3,4

Kotakoski I 90/0,3

Juurikkaniva I 140/0,3

Rajakoski (-niva) I 120/0,4
Lopussa varottava vedenalaista kiveä.

Toraskoski I 470/1,2
Lopussa koski kaartaa oikealle ja mataloituu, väylä oikeassa reunassa.

Teerikoski I 490/1,1

Anninkoski I 970/1,9
Yläosalla väylä on keskellä pintakiviä väistellen. Suvannon kohdalla joen ylittää UKK-reitin riippusilta. Sillasta alaspäin koski kaartaa vasemmalle, joka lasketaan oikeaa reunaa, lopussa keskellä.

Pirunkoski I 350/1,5
Pääosin syvin väylä on mutkien ulkokurveissa. Keskiosassa on pohjapato, joka lasketaan oikeaa puolta. Lopussa koski on matala ja kivinen.

Syötekoski I 269/0,8
Kosken alussa on vasemmalla kämppä.

Matalasuvannon- ja Tyyriinsaarenkoski I 360/1,1

Romekari I 720/1,3

Romekoski I 620/2,4

Vannekoski II 1830/11,7
Koko Pärjänjoen vauhdikkain ja pisin koskiosuus. Väylä polveilee koko kosken leveydellä. Alaosalla koski kääntyy jyrkästi oikealle ja seuraa kivinen pohjapato, jossa ei ole selvää väylää. Tulvavedellä hauska ja vauhdikas koski.

Poukamankoski I 180/2,1

Hevosenharjakoski I 180/2,1

Nälkäkoski I 320/1,4

Petäjäkoski II 1000/8,6
Pitkä, vauhdikas ja suhteellisen vaativa koskiosuus. Vähällä vedellä koski paikoitellen matala. Useita kynnyksiä, joissa lasketaan keskeltä isojen kivien välistä. Lopussa mutka oikeaan, joka on kivinen. Kosken alussa Metsähallituksen kota oikealla rannalla.

Myllykoski I 590/1,1

Ylimmäinen Heinäkoski I 720/1,7
Koskenniskan pohjapato kuljetaan keskeltä. Loppuosalla väylä polveilee keskilinjan molemmin puolin.

Alimmainen heinäkoski I 1040/1,7

Arorannan virrat ja Saarikoski I 900/2,5

Ylempi Riihilinkka I 400/1,4

Alempi Riihilinkka I 180/1,0
Kosken alaosalla on saari, jossa väylä on oikealla puolella.

Pitkäkoski II 1210/7,7
Useita pohjapatoja, joissa väylä pääosin keskellä. Vauhdikas, mukava koski.

Vihannankallionkoski I – II 730/3,8
Vasemmalla rannalla on kalliomuodostuma, josta koski on saanut mimensä. Kallion kohdalla on koskessa kivipaasi, jossa väylä kiven molemmin puolin. Useita pohjapatoja, joissa väylä oikeassa reunassa. Tulvavedellä selkeä.

Ruskeankallionkoski II ! 580/2,8
Ulkokurvissa on kallioseinämä. Koskenniskalla on paljon kiviä. Väylä kivien vasemmalta puolelta. Koski jatkuu kivisenä ja väylää on vaikea löytää. Tulvavedellä selkeä. Kallion laella laavu ja tulipaikka.

Saunakari ja Puusaarenkoski I 1060/3,2

Leveärinnankoski I – II 450/2,5
Väylä kosken vasemmassa reunassa. Varottava pinnanalaisia kiviä.

Leppikoski I 400/1,7

Länkiväärän nivat I 670/1,6

Vattumutkannivat ja Suukoski I 340/1,0