Livojoki

Koskista on esitetty kosken nimi, luokitus ja pituus/putouskorkeus (m).

Pölkkänänkoski I 425/0,7

Kilsijalokoski I

Kilsikoski (ylä- ja keskiosa) II 2615/14,2
Koski alittaa Sarajärven- Posiontien sillan. Paras väylä on keskellä, jossa myös suurimmat aallot. Haarainniemen vuokrakämppä oikealla rannalla.

Kilsikoski (alaosa)
Laavu kosken lopussa oikella puolella.

Väljäkulkkukoski II 690/7,7
Mäntyjoki yhtyy Livojokeen kosken niskalta. Koski erittäin kivinen ja vaikea laskea. Matalalla vedellä suositellaan kanootin uittamista. Suositellaan laskettavaksi keskilinjaa suuria pintakiviä väistellen.

Ylempi- ja Alelmpi Karjalainen II 660/3,3
Kosken niskalla väylä on virran oikealla reunalla. Koskessa useita matalia kynnyksiä, joissa väylä polveilee keskilinjan molemmin puolin. Koski on vähällä vedellä matala ja kivinen, jolloin suositellaan kanootin uittamista tai sauvomista.

Saarikoski I 400/1,0
Ennen koskea oikealla ränsistynyt savottakämppä. Laskulinja kosken keskilinjalla suurempia pintakiviä väistellen.

Ylempi ja alempi Louhikoski II 180/0,8
Ylemmän kosken lopussa on pieni saari, joka sivuutetaan vasemmalta. Lopussa pinnanalaiset kivet ohitetaan oikean reunan tuntumassa. Suvannon jälkeen seuraa alempi Louhikoski, joka lasketaan keskilinjassa. Kosken alaosa kivinen ja matala, joka laskettava varoen.

Louhisuvannon virta I 120/0,4

Raakunkoski II 520/2,7
Ennen koskea vasemmalla huvila. Joki kaartaa kosken kohdalla s-muotoisen mutkan. Aluksi vasempaan kääntyvässä mutkassa väylä on keskilinjan vasemmalla puolella. Oikeaan kääntyvässä mutkassa on ulkokurvissa suuria kiviä, jotka sivuutetaan oikealta puolen. Lopussa väylä keskivirrassa.

Kellokoski I 400/0,7

Kivikuivakoski I 380/1,0
Menoväylä koskeen on vasemmasta reunasta, jonka jälkeen keskellä. Kivioja yhtyy Livojokeen kosken alla. Ojansuussa on laavu.

Viisioikea II 930/6,5
Pitkä, vauhdikas ja mutkitteleva koski. Kosken sisäänmeno keskeltä, jonka jälkeen useita pieniä kynnyksiä, joille laskuväylät on helposti havaittavissa keskilinjalla.

Rottakoppakoski I 150/0,6
Alkaa viisioikean jälkeen lyhyeltä suvannolta. Oikeasta reunasta sisään, jonka jälkeen keskeltä.

Seitenoikea II-III 1660/10,0
Pitkä ja vauhdikas koskiosuus. Hiukan Viisioikeaa voimakkaampi. Koskessa useita kynnyksiä, joista osa voimakkaasti virtaavissa joen mutkissa. Laskulinjat pääosin keskellä väistellen suuria pintakiviä.

Ylempi Lehmikoski I 260/1,7
Niskalla väylä keskellä olevien kivien molemmin puolin. Väylä keskellä pintakiviä väistellen.

Alempi Lehmikoski I 210/1,5
Edellistä koskea hiukan vaativampi. Koskenniskalta mennään keskeltä. Keskiosa helppoa, tasaisesti virtaavaa koskea. Lopussa keskivirran pintakivet sivuutetaan vasemmalta puolen. Loppuosa matala ja kivinen. Pohjakosketukset todennäköisiä.

Kouvanniva I 190/0,4

Sarakoski I 290/0,6
Koski Sarakylän sillan alla. Lasketaan vasempaa puolta. Lopussa oikea reuna on matala ja kivinen.

Saravirrat I 550/1,0

Juurikkakoski II 920/1,1
Koskea on vaikea havaita etäämmältä johtuen ensimmäisesstä jyrkästä könkäästä. Laaskuväylä oiokean reunan tuntumasta. Seuraa matalia pohjapatoja, joissa väylä keskilinjan oikealla puolella. Vähällä vedellä pohjapadot on helpppo ohittaa maitse.

Iso- ja Pikku-Ruuhikoski I 820/1,7
Koskenniskan ylittää voimalinja. Väylä pääosin keskellä. Pikku-Ruuhikosken niskalla väylä on oikeassa reunassa.

Vääräkoski I 700/0,8

Saarikoski I 620/1,6

Rytinkivirrat I 100/1,4

Rytinkikoski II 2300/6,1
Pitkä, vauhdikas ja loivasti mutkitteleva koskiosuus. Vähällä vedellä koski paikoitellen matala eikä pohjakosketuksia voi välttää. Useita kynnyksiä, joissa virtaus kiihtyy. Kosken lopussa joki kaartuu oikealle suvantoon, jossa jyrkin kynnys. Lasketaan keskeltä isojen kivien välistä.

Posonkoski II 380/1,3
Posonoja liittyy Livojokeen koskenniskalla. Kosken alaosa on kaksihaarainen. Saaren vasemmassa väylässä on jyrkähkö pohjapato, joka voidaan laskea vain tulvavedellä vasemmasta reunasta. Kosken oikea haara kääntyy jyrkästi oikeaan. Mutkassa on pinnanalaisia kiviä, joihin virta painaa kanoottia. Koski laskettava tarkasti.

Ruokoski I 150/0,3

Kyllönniva I 270/0,1

Hillinkoski II 2700/7,6
Pitkä ja vauhdikas koski Uhkalan kylän kohdalla. Koskenniskalta näkyy betoninen tiesilta. Väylä aluksi keskellä ja sillan kohdalla vasemmassa reunassa. Edessä oleva saari kierretään vasemmalta. Saaren alapäässä suuri kynnys, jossa havaittava väylä keskellä. Tasaisen osuuden lopussa on vasemmassa reunassa pieni korkea saari, jonka takaa menee syvä ja kapea väylä. Lopussa väylä leikkaa jyrkästi oikeasta vasempaan reunaan. Vähällä vedellä pohjakosketukset todennäköisiä.

Korvakoski I 200/0,3

Jakunkoski I

Louhikoski I

Ylempi Peurakoski ja Juominginkoski I 320/1,1

Alempi Peurakoski I – II 200/0,5
Väylä keskilinjan oikealla puolen.

Korpikoski I 310/0,9

Illikaisenkoski I 110/0,4
Matala koski Livon kylän ja maantiesillan kohdalla. Lasketaan sillan keskipilarin vasemmalta puolen. Vähällä vedellä varottava pinnanalaisia kiviä.

Hanhikoski II 270/0,6
Väylä kosken vasemmassa reunassa. Varo pinnanalaisia kiviä.

Petäjäkoski I 670/1,2

Saarikoski II 400/0,9
Väylä koskenniskalla keskellä, jonka jälkeen se kaartuu vasempaan. Mutkasssa väylä ulkokurvissa. Saarta ei voi ohittaa vasemmalta. Kosken loppuosa lasketaan keskilinjaa myötäillen.

Vääräkoski II 340/1,0
Lopussa väylä kääntyy jyrkästi oikealle. Veden virtaus kiihtyy ja suvantoon tultaessa varottava pinnanalaisia kiviä.

Malisenkoski I 160/0,2

Timosenkoski I 150/0,7

Konttivirrat I 700/0,4

Härkinniva I 50/

Pikkukyngäs I 50/ Isokyngäs III !! 270/2,5
Vaativin ja vaarallisin Livojoen koski. Koskea on vaikea havaita ylävirrasta ja se on ehdottomasti katsottava rannalta etukäteen! Koski alkaa 200 metriä maantiesillan alapuolelta. Alussa on pienempiä pohjapatoja, joissa väylä oikealla tai keskellä. Kosken lopussa on suurempi kynnys, jossa oikealla puolen karikkosaari. Laskuväylät joko saaren vasemmasta reunasta tai aivan kosken oikeasta reunasta.