Osallistu ideointiin!

Haluaisitko ideoida kohteita, joihin kaupungin tulisi käyttää euroja?

Nyt sinulla on mahdollisuus ehdottaa yhtä tai useampaa ideaa, joista yhdessä toteutamme parhaimmat!

Ideariihen taustalla on osallistava budjetointi, tuttavallisemmin Osbu.

Osbussa kuntalaisille annetaan mahdollisuus vaikuttaa kaupungin budjetin määrärahojen kohteiden valintaan.

Määrärahat eivät lisäänny, vaan toimintaa suunnitellaan kuntalaisten toiveiden pohjalta osittain uusiksi.

1. vaihe: Ideointi

Ehdota yhtä tai useampaa ideaa 19. – 25.9.2022 välisenä aikana.

Käytettävissäsi on enintään 10 000 €. Ideoiden tulee tukea voimassa olevaa kaupunkistrategiaa.

Voit ideoida sähköisesti kaupungin nettisivuilla, kirjastossa, kirjastoautossa tai kyläkaupoissa.

2. vaihe: Äänestäminen

Ideointiajan päätyttyä parilla asiantuntijalla vahvistettu kaupungin johtoryhmä valitsee ideoiden joukosta kymmenen (10) toteuttamiskelpoisinta yleisön äänestettäväksi. Äänestys tapahtuu 3. – 9.10.2022.

3. vaihe: Toteuttaminen

Kun äänestyksen tulos on selvillä, päästään osa ideoista toteuttamaan jo vuoden 2023 aikana.

Muitakaan ideoita ei unohdeta, vaan niiden toteutusmahdollisuuksia mietitään seuraaville talousarviovuosille.