JobBoost Koillis-Suomi

JobBoost-kuvakollaasi
Hankkeen rahoittajalogot

Pudasjärvellä on käynnistynyt Mahdollisuuksien Pohjoinen – JobBoost Koillis-Suomi hanke, jonka myötä kehitetään ratkaisuja työmarkkinoiden kohtaantohaasteiden ratkaisemiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen.

Hanketta toteutetaan Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Posion muodostamalla alueella. Hankkeen päätoteuttajana on Naturpolis Oy ja osatoteuttajana mm. Pudasjärven kaupunki. Hankkeen toimilla edistetään työnhakijoiden tavoitettavuutta sekä ohjautumista työhön, koulutukseen sekä muihin palveluihin. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020 – 30.4.2023.

Hankkeen päätavoitteet

  • Tehostaa työnhakijoiden ohjautumista oikea-aikaisesti alueen palveluihin ja työpaikkoihin huomioiden erityisryhmien (kuten nuoret ja maahanmuuttajat) erityispiirteet.
  • Vastata yritysten ja työnhakijoiden osaamisen kehittämistarpeisiin
  • Vastata kohtaantohaasteisiin ja parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta

Uutta palvelua työllisyyspalveluihin

Hankkeeseen sisältyy kolme työpakettia:

TP1: Palveluprosessin kehittäminen
TP2: Koulutusagenttitoiminnan kehittäminen
TP3: Osaavan työvoiman rekrytointi

Pudasjärvellä hankkeen painopistealueena on palveluprosessin kehittäminen, joka kytkeytyy vahvasti kaupungin nykyisiin työllisyyspalveluihin. Hankkeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan aivan uusi matalan kynnyksen ohjauksellinen kohtauspaikka kaikenikäisille työnhakijoille. Kohtauspaikka tulee sijoittumaan syksyllä 2021 valmistuvaan Hyvän Olon Keskukseen.

Alueellista yhteistyötä

Hankkeen tavoitteisiin liittyy kunta- ja organisaatiorajojen ylittävän yhteistyön kehittäminen sekä paikallistuntemuksen hyödyntäminen työllisyyteen liittyvissä prosesseissa. Tämä luo edellytykset pysyviin kumppanuusmalleihin sekä mielikuvan yhtenäisestä työssäkäyntialueesta.

Projektikoordinaattori

Tapio Laurila
puh. 040 355 3291
tapio.laurila@pudasjarvi.fi

Projektipäällikkö

Jouni Korhonen
puh. 040 627 5704
jouni.korhonen@naturpolis.fi