Vain hyviä syitä – Tekijöitä Pudasjärvelle

Tekijöitä Pudasjärvelle
Hankkeen rahoittajalogot

Hanke yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden kehittämisen tueksi

Vain hyviä syitä – Tekijöitä Pudasjärvelle hanke on yritysten ja kaupungin yhteinen vetovoimahanke. Sen tarkoituksena on tukea sekä vahvistaa koulutusten, valmennuksen ja vertaisoppimisen kautta Pudasjärvisten pk-yritysten rekrytointiosaamista, sekä antaa valmiuksia työantajamielikuvan uusimisessa. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että Pudasjärvellä toimiviin yrityksiin saadaan lisää osaamista, jolla yritykset saavat työpaikat esille kiinnostavasti. Osaamisen myötä alueen työpaikkojen vetovoimaan saadaan kiinnitettyä huomio ja yritykset tavoittavat uusia osaajia.

Hanke edistää toimijoiden verkottumista, erilaisia yhteistyön muotoja sekä työhyvinvointia ja työn tuottavuutta koronapandemiasta aiheutuneesta kriisistä selviytymiseksi.

Konkreettisena toimenpiteenä Pudasjärvisille pk-yrityksille tarjotaan viisi koulutuskokonaisuutta seuraavasti:

 1. Myönteisen työnantajakuvan ja hakijakokemuksen rakentaminen
 2. Digitaalisen ja kansainvälisen rekrytoinnin osaamisen kehittäminen
 3. Strateginen työkykyjohtaminen
 4. Duunimentori-koulutus
 5. Työnantajamielikuvan markkinointi

Hankkeen kohderyhmä

 1. varsinainen kohderyhmä
  • Pudasjärvellä toimivat pk-yritykset
 1. välillinen kohderyhmä
  • Pudasjärven ulkopuolella asuvat ammattilaiset, ammatinvaihtajat ja opiskelijat, maahanmuuttajat, vuokra- ja kausityöntekjiät, alueella vierailevat ja lomailevat sekä oman alueen oma väestö

Hankkeen toteuttajat

Tekijöitä Pudasjärvelle on toimintalinja 9. REACT-EU:n ESR (Euroopan sosiaalirahaston) ja Pudasjärven kaupungin rahoittama hanke. Erityistavoitteena yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pudasjärven Kehitys Oy:n yrityspalveluita ja työvoimapalveluita tarjoavien henkilöiden kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2022-30.8.2023.

Vain hyviä syitä – Tekijöitä Pudasjärvelle

Projektipäällikkö
Mira Kolmonen

Karhukunnaantie 6
93100 Pudasjärvi

Puh. 040 159 3695
mira.kolmonen@pudasjarvi.fi