Vain hyviä syitä – Tekijöitä Pudasjärvelle

Ajankohtaista

Tekijöitä Pudasjärvelle
Hankkeen rahoittajalogot

Hanke yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden kehittämisen tueksi

Vain hyviä syitä -Tekijöitä Pudasjärvelle -hanke loi Pudasjärvisille pk-yrityksille uusia mahdollisuuksia kehittää modernin henkilöstöhallinnon osaamista. Konkreettisena toimenpiteenä tuotettiin hankesuunnitelman mukaisesti neljä eri koulutuskokonaisuutta vastaamaan paikallisten yritysten tarpeeseen kehittää työnantajamielikuvaa, strategista työkykyjohtamista sekä ennen kaikkea kansainvälistä ja digitaalista rekrytointiosaamista. Nämä koulutuskokonaisuudet rakennettiin yhteistyössä kilpailutettujen asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeen lopputuloksena syntyi modernia henkilöstöhallintoa tukeva virtuaalipankki -Aarreaitta ja 2 jaksoinen Oivallisuksia osaamiseen -podcast. Virtuaalipankki antaa yrityksille uudenlaista osaamista kehittää työnantajamielikuvaa siihen suuntaan, että he pystyvät olemaan entistä kilpailukykyisempiä ja houkuttelevampia työnantajia. Aarreaitta ja Oivalluksia osaamiseen -podcast on rakennettu hankkeen koulutuspakettien teemojen mukaisesti:

1. Myönteisen työnantajakuvan ja hakijakokemuksen rakentaminen
2. Digitaalisen ja kansainvälisen rekrytoinnin osaamisen kehittäminen
3. Strateginen työkykyjohtaminen
4. Työnantajamielikuvan markkinointi

Alusta tarjoaa oppijalle ajasta ja paikasta riippumatonta opastusta vuorovaikutuksellisesti videoiden ja kirjallisen materiaalin avulla. Aarreaitta tulee varmistamaan myös jatkossa paikallisten yritysten osaamisen kehittämisen ja yritysten vetovoimaisuuden lisääntymistä.

Vain hyviä syitä -Tekijöitä Pudasjärvelle -hankkeen toiminnan konkreettiset tulokset tulevat näkymään ajan saatossa. Jokaisella yrityksellä on mahdollisuus adaptoida koulutusten ja virtuaalipankin tarjoamia oppeja työnantajamielikuvan, työkykyjohtamisen sekä digitaalisen ja kansainvälisen rekrytoinnin kehittämisestä eri tahdilla.

Hankkeen toteuttajat

Tekijöitä Pudasjärvelle oli toimintalinja 9. REACT-EU:n ESR (Euroopan sosiaalirahaston) ja Pudasjärven kaupungin rahoittama hanke. Erityistavoitteena yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen.
Hanke toteutettiin yhteistyössä Pudasjärven Kehitys Oy:n yrityspalveluita ja työvoimapalveluita tarjoavien henkilöiden kanssa. Hankkeen toiminta-aika oli 1.6.2022-31.10.2023.