EN | RU | FI

Kylät

Kyläkuva

Pudasjärven kaupungin alue jakaantuu 15 pääkylään, jotka jakaantuvat edelleen pienempiin osa-alueisiin. Noin puolet kaupungin väestöstä asuu näillä haja-asutusalueilla.

Historialliselta kannalta tarkasteltuna ensimmäisenä kannattaa mainita laaja Kollajan kylä, joka levittäytyi nykyisten Siuruan, Aittojärven, Livon, Kipinän ja osin Sarakylänkin kylien alueille. Tänne sijoittuivat 1570-luvulla ensimmäiset savolaista alkuperää olleet uudisasukkaat. Kalaisan ja hedelmällisen Iijoen ja sen suurien sivujokien varret olivat luontevia paikkoja uudelle asujaimistolle ja jokien merkitys myös liikenneväylinä oli merkittävä.

Kylien kulta-aikaa elettiin 1940 ja -50-luvuilla suurien ikäluokkien kasvaessa vasta raivatuilla uudistiloilla. 1960-luvulla elämänmeno alkoi hiipumaan yhteiskunnallisen rakennemuutoksen paineissa ja etenkin nuorempi väki lähti koettelemaan onneaan kasvukeskuksiin ja Ruotsiinkin saakka.

Nykyisin kylien elämää vilkastuttaa runsas vapaa-ajanasutus, joka lomasesonkeina kasvattaa Pudasjärven asukasmäärän lähes kaksinkertaiseksi. Kattava tiestö ja alati nopeutuvat tietoverkot ovat kompensoineet kyliltä kadonneita palveluita ja niiden myötä kesämökkejä muutetaankin jatkuvasti ympärivuotiseen käyttöön soveltuviksi.

Pudasjärven kyläneuvosto

Kyläneuvosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Kyläneuvoston tarkoituksena on vaihtaa kuulumisia eri yhdistystoimijoiden sekä kaupungin kesken. Yhdistysten kuulumisten kertojana voi olla esimerkiksi kyläpäällikkö, joka voi kertoa kootusti eri toimijoiden kuulumiset. Tarkoituksena on, että tilaisuus on leppoisa ja pääasia on, että viesti vaihtuu, tulemme tutuiksi, saamme uusia ideoita ja yhteistyömahdollisuuksia.

Kyläneuvostojen kokoonkutsujana toimii järjestöyhdyshenkilö ja kaupunginjohtaja on mukana tapaamisissa. Kyläneuvostot kokoontuvat vuoroin eri kylissä. Seuraava kokoontumispaikka sovitaan aina kokouksessa. Syksystä 2020 alkaen Kyläneuvoston kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä sovituilta etäpisteiltä. Kyläneuvoston kokoontumisista ilmoitetaan paikallislehdissä, www.pudasjarvi.fi –sivustolla ja kaupungin eri somekanavilla.

Alla olevan kartan kylien rajat ovat suuntaa-antavia.

Kaupunki-info

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland