EN | RU | FI

Kylät

Pudasjärven kaupungin alue jakaantuu 15 pääkylään, jotka jakaantuvat edelleen pienempiin osa-alueisiin. Noin puolet kaupungin väestöstä asuu näillä haja-asutusalueilla.

Historialliselta kannalta tarkasteltuna ensimmäisenä kannattaa mainita laaja Kollajan kylä, joka levittäytyi nykyisten Siuruan, Aittojärven, Livon, Kipinän ja osin Sarakylänkin kylien alueille. Tänne sijoittuivat 1570-luvulla ensimmäiset savolaista alkuperää olleet uudisasukkaat. Kalaisan ja hedelmällisen Iijoen ja sen suurien sivujokien varret olivat luontevia paikkoja uudelle asujaimistolle ja jokien merkitys myös liikenneväylinä oli merkittävä.

Kylien kulta-aikaa elettiin 1940 ja -50-luvuilla suurien ikäluokkien kasvaessa vasta raivatuilla uudistiloilla. 1960-luvulla elämänmeno alkoi hiipumaan yhteiskunnallisen rakennemuutoksen paineissa ja etenkin nuorempi väki lähti koettelemaan onneaan kasvukeskuksiin ja Ruotsiinkin saakka.

Nykyisin kylien elämää vilkastuttaa runsas vapaa-ajanasutus, joka lomasesonkeina kasvattaa Pudasjärven asukasmäärän lähes kaksinkertaiseksi. Kattava tiestö ja alati nopeutuvat tietoverkot ovat kompensoineet kyliltä kadonneita palveluita ja niiden myötä kesämökkejä muutetaankin jatkuvasti ympärivuotiseen käyttöön soveltuviksi.

Pudasjärven kyläneuvosto

Kyläneuvoston tarkoituksena on edistää Pudasjärven kylien elinvoimaisuutta, kylien välistä yhteistyötä ja kylien asukkaiden viihtyvyyttä sekä arjen turvaa ja hyvinvointia. Kyläneuvosto toimii Pudasjärven kylien edunvalvontaorganisaationa ja yhteistyöelimenä Pudasjärven kaupunkiin ja muihin yhteistyökumppaneihin nähden. Jäseneksi voi liittyä jokainen Pudasjärven kylillä asuva kyläläinen sekä vapaa-ajan asukas, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt (pdf).

Alla olevan kartan kylien rajat ovat suuntaa-antavia.

Kaupunki-info

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland