Kaavoitus ja mittaus Tagi-kirjasto

Tiedotteet

Syötteen osayleiskaava 2023

Kuulutus yleiskaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Pudasjärven kaupunginhallitus on päättänyt...

25.9.2023

Lue lisää

Tiedotteet

Pudasjärven tuulivoimaohjelma 2030 sekä tuulivoimaohjelman kriteeristö

Pudasjärven kaupunginvaltuusto on 22.5.2023 hyväksynyt Pudasjärven tuulivoimaohjelman 2030 sekä siihen liittyvän kriteeristön. Liite:...

9.6.2023

Lue lisää

Ramppa kalakattaaTiedotteet

Rakentajan polku -verkkopalvelu julkaistiin yleisöinfossa Kurkisalissa

Pudasjärven kaupungin verkkosivuilla on julkaistu verkkopalvelu Rakentajan palvelupolku, johon sisältyy korjausneuvonnan ohjeistus....

17.5.2023

Lue lisää

Tiedotteet

Kiinteistöinventointi käynnistyy tiistaina 2.5.2023

Pudasjärven kaupunki, rakennusrekisterin pitäjänä, selvittää yhteistyössä FCG Oy:n kanssa kiinteistöjen ja rakennustietojen...

25.4.2023

Lue lisää

Kuulutukset 30.4.2023 asti

Kaavoituskatsaus 2023

Kaavoituskatsaus 2023 on valmistunut. Katsaus on selvitys kaupungissa ja maakunnan liitossa vuoden aikana vireillä olleista ja...

28.11.2022

Lue lisää

Kuulutukset 30.4.2023 asti

Rakennusjärjestys 1.1.2018 alkaen

Valtuusto on kokouksessaan 9.11.2017 hyväksynyt Pudasjärven rakennusjärjestyksen. Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 1.12.2017...

1.12.2017

Lue lisää