Ympäristöterveydenhuolto Tagi-kirjasto

Kuulutukset

Kuulutus ilmoitusmenettelyn vireilläolosta, eläinsuoja, Siimeksen LuomuMaito Oy, Siimes, Pelsonsuo, Vaala

Siimeksen LuomuMaito Oy on toimittanut Oulunkaaren ympäristöpalveluille ympäristönsuojelulain 29 §:n nojalla ympäristönsuojelulain...

3.11.2022

Lue lisää

Arkisto

Päätös maa-aines- ja ympäristöluvasta, Kuivikkovaara, Metsähallitus Metsätalous Oy, Korpinen, Pudasjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 05.10.2022 Asian diaarinumero: 807/11.01.01/2022 Kuulutusaika ja valitusaika:...

5.10.2022

Lue lisää

Arkisto

Päätös ympäristöluvasta, eläinsuoja, MTY Laakkonen, Korentokangas, Pudasjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 05.10.2022 Asian diaarinumero: 33/11.01.00/2022 Kuulutusaika ja valitusaika:...

5.10.2022

Lue lisää

Arkisto

Eläinsuojan ilmoituspäätös, Kauko Lohi, Pikkurajala, Jakkukylä, Ii

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 05.10.2020 Asian diaarinumero: 802/11.01.01/2022 Kuulutusaika ja valitusaika:...

5.10.2022

Lue lisää

Kuulutukset

Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukainen vuosittainen valvonnan perusmaksu tuli voimaan vuoden alusta

Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukainen vuosittainen valvonnan perusmaksu tuli voimaan 1.1.2022 ja se peritään lähes kaikilta...

14.3.2022

Lue lisää