Tiedote Puolangan eläinlääkäripalveluista ja ympäristöterveydenhuollon palveluista 1.1.2024 alkaen

14.12.2023

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen eläinlääkintähuollon sekä ympäristöterveydenhuollon viranomaispalvelut Puolangan kunnalle 1.1.2024 alkaen.

Tärkeimmät yhteystiedot

Eläinlääkäri virka-aikana: 040 353 9405
Eläinlääkäripäivystys virka-ajan ulkopuolella: 0600 04160

Elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontaa tekevien ympäristötarkastajien yhteystiedot ovat jäljempänä tiedotteessa

Eläinlääkintähuollon palvelut

Eläinlääkäreiden puhelinaika on arkisin klo 8.00-9.00 numerossa 040 353 9405 (Puolangan eläinlääkinnän puhelinnumero). Muina aikoina eläinlääkärit ovat työtehtävissään. Vastaanottoajat selviävät soittamalla Puolangan eläinlääkinnän puhelinnumeroon ja sopimalla sopiva ajankohta. Akuuteissa, eläimen henkeä uhkaavissa tilanteissa jätä Puolangan eläinlääkinnän puhelinvastaajaan viesti ja ilmoita siinä myös oma puhelinnumerosi. Eläinlääkäri tai eläinlääkärin avustaja soittaa tämän jälkeen takaisin heti, kun se on mahdollista.

Suureläinten kiireellinen hoito tapahtuu kaikkina vuorokaudenaikoina tiloilla. Arkipäivinä virka-aikana käyntimaksu ja matkakorvaus tiloille määräytyvät Puolangan vastaanotolta. Päivystysaikana käyntimaksu ja kilometrikorvaus määräytyvät päivystävän eläinlääkärin todellisten ajokilometrien mukaisesti.

Pieneläinten virka-aikainen hoito tapahtuu kahtena päivänä viikossa Puolangan vastaanotolla pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin sekä muina päivinä Pudasjärvellä tai Vaalassa. Pieneläimen vastaanottoaika tulee varata numerosta 040 353 9405. Puolangan eläinlääkärin vastaanotto on osoitteessa Ouluntie 13, Puolanka. Pieneläinten päivystysaikainen kiireellinen hoito tapahtuu Pudasjärven vastaanotolla osoitteessa Jyrkkäkoskentie 18, Pudasjärvi.

Pudasjärven, Iin ja Puolangan päivystysalueella toimii yksi yhtenäinen päivystysnumero: 0600 04160
Numero on maksullinen ja se toimii vain päivystysaikaan, eli arkisin klo 16-08 ja viikonloppuisin perjantai-illasta klo 16 maanantaiaamuun klo 08. Muina aikoina Puolangan eläinlääkinnän puhelut otetaan vastaan numerossa 040 353 9405.

Ympäristöterveydenhuollon viranomaispalvelut

Ympäristöterveydenhuolto vastaa alueen elintarvikevalvonnasta, terveydensuojelusta (mm. koulut, päiväkodit, asumisterveysasiat, talousvesi, ja uimavesi) sekä tupakkalain mukaisesta valvonnasta.
Uudet ilmoitukset tulee tehdä ensisijaisesti ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoitusjärjestelmän ilpan kautta: https://ilppa.fi/etusivu. Osasta toimintoja voi ilmoittaa tai hakea hyväksymistä toiminnalle edelleen vain lomakkeilla. Lomakkeet ovat vaihtoehtoisena ilmoitustapana myös ilpan kautta ilmoitettavissa olevalle toiminnalle. Oulunkaaren ympäristöpalveluiden lomakkeet löytyvät ympäristöpalvelujen nettisivuilla: https://www.pudasjarvi.fi/ymparistoterveys-ja-elaimet/ymparistoterveydenhuolto.

Valvonnasta vastaa seuraavat viranhaltijat Puolangalla

Elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain mukainen sekä lääkelain nikotiinivalmisteiden valvonta (pois lukien laitos- ja talous veden valvonta):

  • Taajaman elintarvikevalvonta (ml. tupakkavalvonta) ympäristötarkastaja Satu Tuuna, p. 040 656 0398
  • Taajaman terveydensuojeluvalvonta ympäristötarkastaja Anita Valkonen, p. 0500802784
  • Pohjoisosan elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta ympäristötarkastaja Satu Tuuna, p. 040 656 0398
  • Eteläosan elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta ympäristötarkastaja Anita Valkonen, p. 0500 802 784
    Talousveden valvonta: ympäristötarkastaja Anu Yli-Elsilä, p. 0406608311
    Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen (elintarvikelaitosten) valvonta: ympäristöjohtaja Jarmo Kelloniemi, p. 0400 433 998

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden yhteystiedot

Ympäristöpalveluille osoitetut sähköiset yhteydenotot ja viralliset asiakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteeseen: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi. Ympäristöpalvelujen toiminnasta on lisätietoja nettisivuilla: https://www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut.

Yhteydenotot pyydetään ottamaan suoraan Puolangan eläinlääkinnän puhelinnumeroon tai Puolangan ympäristöterveydenhuollon vastaavien tarkastajien puhelinnumeroihin kyseisten asioiden osalta. Yhteyttä voi ottaa myös numeroon 0400 433 998 ympäristöjohtaja Jarmo Kelloniemi tai 040 826 6417 Pudasjärven kaupungin vaihde.

Osoite:
Oulunkaaren ympäristöpalvelut
PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden maksutaksa

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden suoritemaksut (klinikka- ja laitemaksut, elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan maksut) määräytyvät Oulunkaaren ympäristölautakunnan asettaman taksan mukaisesti. Maksutaksa löytyy ympäristöpalvelujen nettisivuilta osoitteesta: https://www.pudasjarvi.fi/ymparistoterveys-ja-elaimet/ymparistopalveluiden-taksat.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut ja ympäristölautakunta

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut Pudasjärven, Iin, Utajärven ja Vaalan jäsenkuntiin sekä kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon myyntipalveluna Puolangan kuntaan. Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa itsenäisenä tulosyksikkönä.

Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta. Lautakunta huolehtii tehtäväalueensa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä Pudasjärven kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tiedot Oulunkaaren ympäristölautakunnasta on nettisivuilla osoitteessa: https://www.pudasjarvi.fi/ymparistoterveys-ja-elaimet/oulunkaaren-ymparistolautakunta.

Last modified: 14.12.2023

Comments are closed.