Turvetuotannosta poistuvien alueiden jälkikäyttö -hanke on alkanut

29.5.2024

Iin Micropoliksen ja Pudasjärven kaupungin yhteinen ryhmähanke Turvetuotannosta poistuvien alueiden jälkikäyttö eli TurPo-hanke on alkanut. Vuoden mittainen esiselvityshanke on Euroopan unionin osarahoittama ja saa rahoituksen Oikeudenmukaisen siirtymän JTF-rahastosta.

Hankkeen tavoite on vauhdittaa Iin kunnan ja Pudasjärven kaupungin turvetuotannosta poistuvien alueiden jatkokäyttöä.  Pudasjärven alueelta poistuu käytöstä 23 aluetta yhteensä noin 2300 hehtaaria ja Iin alueelta 11 aluetta yhteensä noin 1800 hehtaaria. Nämä laajat alueet tarjoavat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja ennallistamiselle. Hankkeen päätavoitteena on tunnistaa ja hyödyntää Iin kunnan ja Pudasjärven kaupungin alueiden käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden jatkokäyttömahdollisuudet. Konkreettinen jälkikäyttösuunnitelma laaditaan viidelle turvetuotantoalueelle.

Olemalla yhteydessä näiden alueiden maanomistajiin selvitetään heidän tahtotilansa alueiden jälkikäyttöön liittyen. Myös asiasta kiinnostuneita toimijoita, kuten yrityksiä, kartoitetaan alueittain. Hankkeessa pyritään luomaan verkosto, joka yhdistää maanomistajat ja potentiaaliset jälkikäyttöä suunnittelevat tahot, ja edistetään heidän välisiä jatkokeskusteluja. Lisäksi hankkeessa kootaan maanomistajille tietopaketti erilaisista jälkikäyttömuodoista.

Uusia mahdollisuuksia taloudelliselle toiminnalle voi olla niin aurinko- ja tuulivoimatuotannossa, poro- ja marjataloudessa, matkailussa kuin virkistyskäytössäkin. Entisiä turvetuotantoalueita voidaan myös ennallistaa, metsittää ja sinne voidaan muodostaan erilaisia kosteikkoja, mm. riistakosteikkoja.

Hankkeessa järjestetään yleisötilaisuus syksyllä. Sitä ennen maanomistajat voivat olla itse yhteydessä hankkeen työntekijöihin.

Projektipäällikkö Riikka Heikkilä, Iin Micropolis
 riikka.heikkila@micropolis.fi  puh.050 513 3240

Hanketyöntekijä Ulla-Maija Perttunen, Pudasjärven kaupunki
ulla-maija.perttunen@pudasjarvi.fi  puh. 040 357 5524

Last modified: 29.5.2024

Comments are closed.