Investointihankkeet

Kaikkien yhteiskunnan julkisen sektorin toimintojen voidaan ajatella olevan julkisia investointeja, sillä niillä pyritään parantamaan yhteiskunnan talouden tuottavuutta ja hyvinvointia. Esimerkiksi sisäilmaongelmaisten koulurakennusten tai yhteiskunnan tarvitseman uuden koulutuksen järjestäminen ovat julkisia investointeja.

Julkisissa investoinneissa oleellista on pitää lainanhoitokulujen määrä tuotannon kasvua pienempänä, ja kiinnittää huomiota julkisten investointien hyödyllisyyteen, tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen, eli siihen, että niillä saadaan lisättyä yhteiskunnan hyvinvointia kestävällä tavalla.

Wikipedia