Harrastamisen Pudasjärven malli

Hankkeen logo

Pudasjärvi on yksi 262 kunnasta, jotka ovat mukana toteuttamassa valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle 1.-9.-luokkalaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallissa tarjottavat harrastukset valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kunnat.

Pudasjärvellä hanke nimettiin Harrastamisen Pudasjärven malliksi ja mukana mallissa ovat kaikki kuusi kouluamme. Lukuvuonna 2023-2024 tarjolla on 40 erilaista koko lukuvuoden kestävää kerhoa. Kaikkien kerhojen tiedot ja ilmoittautuminen löytyvät täältä. Samalta sivustolta löytyvät myös Opetushallituksen tukemat kerhot.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee avustuksilla Harrastamisen Suomen mallin juurruttamista pysyväksi toiminnaksi kunnissa. Pudasjärvellä malli on löytänyt hyvin paikkansa harrastusten järjestäjänä. Lapset ja nuoret ovat osallistuneet kerhoihin erittäin aktiivisesti. Viime kaudella 63 prosenttia kaikista alakoululaisista ja 68 prosenttia yläkoululaisista osallistui johonkin Harrastamisen Pudasjärven mallin kerhoon.

Kerhoja suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä koulujen, yksittäisten kerho-ohjaajien sekä seurojen ja yhdistysten kanssa. Kerhot alkavat pääsääntöisesti heti koulun jälkeen ja niitä pidetään kouluilla, liikuntahallilla ja uimahallilla. Pelikerhoihin osallistutaan kotoa etänä. Erikoisuutenamme Pudasjärvellä on Kampuslaskijat- kerho, jossa yläkoululaiset pääsevät laskettelemaan sekä harrastamaan muuta liikuntaa ympäri lukuvuoden.

Kuntastrategiassa vastaavuudet hankkeen tavoitteisiin ovat ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen, asiakaslähtöisyys ja osallisuus palveluiden kehittämisessä sekä sivukylien palvelutarjonnan kehittäminen.

Lisätietoa harrastuskerhoista ja hankkeen koordinointi:

kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

puh. 040 7045194

Ilmoittautuminen kerhoihin ja kerhojen tiedot:

https://uusi.kuntapalvelut.fi/pudasjarvi/fi/