Harrastamisen Pudasjärven malli

Hankkeen logo

Pudasjärven kaupunki sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä myönteisen rahoituspäätöksen kevääksi 2021 valtakunnalliseen Harrastamisen Suomen malli –hankkeen pilotointiin ja myöhemmin varsinaiseen hankkeeseen lukuvuodeksi 2021–2022.

Pudasjärvellä hanke nimettiin Harrastamisen Pudasjärven malliksi. Hankkeen päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle 1.-9.-luokkalaiselle mieluinen ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

Harrastamisen Pudasjärven mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten harrastustoiveiden kuuleminen, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Mukana on harr­­astuksia lukuisilta eri aihealueilta, kuten liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto sekä kädentaidot.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee avustuksilla Harrastamisen Suomen mallin juurruttamista pysyväksi toiminnaksi kunnissa. Harrastamisen Pudasjärven mallissa rakennetaan oma toimintamalli harrastuskäytännöille juuri Pudasjärvelle sopivalla tavalla. Tavoitteena on, että toiminta vakiinnutetaan kiinteäksi osaksi kaupungin koulutyötä tulevina vuosina.

Keväällä 2021 pilottiin osallistui Hirsikampuksen ja Lakarin koulut. Harrastuskerhot saatiin hyvin toimintaan kevään aikana, vaikka vallitsevat koronarajoitukset haastoivat niiden toteutumista. Koronan vaikuttaessa edelleen elämäämme, kaupungin koronalinjauksia seurataan tarkasti kerhotoiminnankin osalta. Pilotin tavoitteena oli laajentaa toiminta myös muille kaupungin kouluille seuraavana lukuvuonna. Lukuvuoden 2021–2022 alkaneessa Harrastamisen Pudasjärven mallissa harrastustoimintaan osallistuvat kaikki Pudasjärven koulut eli Hirsikampuksen ja Lakarin koulun lisäksi myös Hirvaskosken, Kipinän, Sarakylän ja Syötteen koulut.

Harrastustoiminnan toteuttamisen pohjana on Opetus- ja kulttuuriministeriön harrastustoimintaan liittyvä koululaiskysely ja sen pohjalta toteutettu hankkeen pilotti. Kyselyn tulosten perusteella oppilaille tarjotaan mahdollisimman paljon heitä kiinnostavia harrastusmahdollisuuksia. Kiinnostuksen kohteet vaihtelivat kouluittain, mutta kärkijoukkoon pääsivät parkour, lumilautailu, jääkiekko, kulttuuri, eläinkerho ja kädentaidot.

Ohjattujen harrastusmahdollisuuksien luomisessa on mukana koulujen ja kansalaisopiston opettajia, koulunkäynninohjaajia, kaupungin vapaa-aikapalvelujen toimijoita sekä eri yhdistyksiä ja yhteistyökumppaneita. Harrastuskerhoja tarjotaan koulusta riippuen joko koulupäivän aikana pitkällä välitunnilla tai oppituntien jälkeen iltapäivällä. Toiminnan toteuttamista varten laaditaan harrastuslukujärjestys, joka täydentyy sitä mukaan, kun halukkaita kerhon vetäjiä ilmoittautuu. Teemme kerhon ohjaajien kanssa parhaamme, että mahdollisimman moni löytäisi edes yhden harrastuksen, jota testata lukuvuoden aikana.

Harrastuksentäyteistä lukuvuotta kaikille!

Hankekoordinaattori

Elina Wachira
puh. 040 662 7716
elina.wachira@pudasjarvi.fi