Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan yhteisöllisen prosessin palautteet

13.9.2023

Pudasjärven kaupungilla hyvinvointi- ja sivistystoiminnan alueella on käynnistynyt syyskuussa osallisuuteen ja kuulemiseen perustuva yhteisöllinen prosessi, jossa tulevaisuuden näkymiä, tavoitteiden perusteita ja edellytyksiä niiden saavuttamiseksi sekä kuntalaisten kytkeytymistä muutosprosesseihin käsitellään toiminta-alueen henkilökuntien, kuntalaisten ja päättäjien kanssa.  Yhteisöllinen ja dialogisiin vuoropuhelumenetelmiin perustuvalla prosessilla tavoitellaan seuraavia asioita:

  1. Ymmärryksen lisääminen, kuulluksi tuleminen ja tietoisuuden kasvattaminen
  2. Kuntalaisten, toiminta-alueen henkilökuntien ja päättäjien kuuleminen ja osallistaminen Pudasjärven hyvinvointi- ja sivistystoiminnan hyvän tulevaisuuskuvan rakentamiseen
  3. Tuottaa hyvinvointi- ja sivistystoiminnan tulevaisuuden palvelutuotantomalli, joka perustuu talous- ja tilastotiedon lisäksi arvo- ja kokemustietoon

Tilaisuuksista kirjaukset tullaan liittämään sellaisenaan prosessin Sway-sivulle, joka linkitetään myös kaupungin internet- ja intranet-sivuille. Prosessi on avoin ja läpinäkyvä. Avoimuus tarkoittaa sitä, että osallistujat voivat kertoa, miltä asiat vaikuttavat, mitä ongelmia on, antaa ideoiden lentää, eikä palautetta annettaessa kenenkään tarvitse pelätä. Ideoita ei reaktionomaisesti kritisoida eikä kenenkään tarvitse arastella antaessaan palautetta ja ideoita toiminnan parantamiseksi. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että kaikki  toiminta on saatavilla tai nähtävillä. Julkaistuissa palautteissa ei ole henkilö- ja yksilöintitietoja, joten kommentit kirjataan anonyymisti.

Sway-sivun linkki: https://sway.office.com/ayltBElh2zarjilg

Avoimet keskustelutilaisuudet hyvinvointi- ja sivistystoiminnan tulevaisuuden palvelumallista

Pudasjärven kaupungin hyvinvointi- ja sivistystoiminta haluaa kuulla kuntalaisia osana yhteisöllistä prosessia, jossa palveluiden järjestämisen tulevaisuuden näkymiä, tavoitteiden perusteita ja edellytyksiä niiden saavuttamiseksi sekä kuntalaisten kytkeytymistä muutosprosesseihin käsitellään avoimesti ja läpinäkyvästi.

Kuntalaisille järjestettiin keskustelutilaisuuksia eri palveluihin liittyen seuraavalla aikataululla:

Lakarin koulu to 28.9. klo 18 – 20
Lakarin koulu, Postimiehentie 1

Vapaa-aikapalvelut ti 17.10. klo 16 – 17.30
Pohjantähti, Teollisuustie 1

Varhaiskasvatuspalvelut to 19.10. klo 18 – 20
Pikku-Paavalin päiväkoti, Puistotie 1

Kipinän koulu ja päiväkoti ti 31.10. klo 18 – 20
Kipinän koulu, Syväojantie 280 B

Hirvaskosken koulu ke 1.11. klo 18 – 20
Hirvaskosken koulu, Jussintie 10

Hirsikampuksen yhtenäiskoulu ti 7.11. klo 18 – 20
Hirsikampus, Nyynäjäntie 5

Syötteen koulu ja päiväkoti ke 8.11. klo 18 – 20
Syötteen koulu, Syötekeskuksentie 126

Last modified: 5.1.2024

Comments are closed.