Pudasjärven lentopaikka EFPU sisäministeriön asetuksen piiriin

12.10.2023

Sisäministeriö on lisännyt Pudasjärven lentopaikan liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun asetukseen. Asetus kokoaa alueet, joissa liikkumista ja oleskelua rajoitetaan turvallisuuden takia. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi lentopaikat ja kantaverkon muuntoasemat.

Sisäministeriön asetukseen on koottu kaikki kohteet, joissa liikkuminen tai oleskelu on kielletty poliisilain nojalla. Asetuksessa liikkumista ja oleskelua on rajoitettu muun muassa lentopaikkojen, satamien, vankiloiden, muuntoasemien, voimalaitosten ja tehtaiden alueilla.

Asetukseen on lisätty 102 uutta kohdetta, joista 33 on lentopaikkoja ja 69 kantaverkon asemia.

Liikkumista tai oleskelua voidaan rajoittaa kohteessa tai sen ympäristössä. Rajoitusalueella liikkuminen ja oleskelu on kielletty ilman alueen toiminnanharjoittajan antamaa lupaa. Rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon.

Rajoitusten tarkoitus on turvata kohteessa tapahtuvaa toimintaa, siellä olevaa omaisuutta tai suojata ulkopuolisia ja kohteessa oleskelevia ihmisiä. Rajoitusalueilla liikkuminen edellyttää alueen perusteellista tuntemista. Alue pitää merkitä selkeästi ja tarvittaessa aidata.

Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista tuli voimaan 2014, ja sitä on sen jälkeen muutettu viisi kertaa. Uusi asetus tulee voimaan 1.9.2023.

Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta (Finlex)

https://intermin.fi/-/uusia-kohteita-lisataan-liikkumis-ja-oleskelurajoituksista-annettuun-asetukseen

Last modified: 12.10.2023

Comments are closed.