Jätetaksa 2023

19.12.2022

Seudullinen jätehuoltojaosto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2022 § 19 jätetaksan vuodeksi 2023. Jätetaksa koskee Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Pudasjärven ja Oulun kuntia. Jätetaksassa määritellään kunnan järjestämisvastuulla olevan jätehuollon maksut.

Jätetaksa on nähtävillä osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatetaksa-ja-maksut.

Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 31.12.2022 mennessä yhdyskuntalautakunnalle siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lisätietoja: yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / palvelupäällikkö Ilona Suppanen, p. 044 7033961

Last modified: 10.11.2023

Comments are closed.