Puikkarin asiakaskyselyn tuloksia

21.12.2022

Virkistysuimala Puikkarissa järjestettiin asiakaskysely loka-marraskuussa 2022. Kysely oli täytettävissä paperisena Puikkarissa sekä verkkokyselynä. Vastauksia kyselyyn saatiin huimat 182 kappaletta. Suuri kiitos kaikille vastaajille! Tuloksia hyödynnetään Puikkarin tulevan toiminnan suunnittelussa.

Vastaajista 85 prosenttia oli pudasjärveläisiä, ja naisia oli 77,5 prosenttia. 30-vuotiaita ja sitä nuorempia vastaajia oli 15 prosenttia, 31 – 60 -vuotiaita 57 prosenttia ja yli 60-vuotiaita 28 prosenttia. Vastaajista 47 prosenttia käy Puikkarissa vähintään kerran viikossa. 42 prosenttia vastaajista oli käyttänyt Puikkarin palveluita jo vähintään 16 vuoden ajan.

Kyselyn tulosten perusteella ihmiset ovat varsin tyytyväisiä Puikkarin palveluihin ja toimintaan. Alla olevaan taulukkoon on koottu mielipidekysymysten vastausten keskiarvot:

Vastaajia pyydettiin kertomaan omin sanoin, miten toimintaa toivotaan kehitettävän. Eniten toiveissa korostui toiminnallisuuden ja tapahtumien lisääminen. Ehdotuksia tuli mm. uinninopetuksen ja vesijumppien lisäämisestä sekä erilaisista tapahtumista (mm. kynttilä- ja tunnelmauinnit, lasten välineuinnit jne.). Kuntosalin puolelle toivottiin ohjattuja tuokioita, jotka helpottaisivat harrastuksen aloittamista. Myös aukioloaikojen laajentamista eri tavoin toivottiin.

Kyselyssä oli mahdollisuus jättää Puikkarille myös vapaamuotoista palautetta. Näissä vastauksissa nousivat esille mm. lisätilantarve kuntosalille sekä viestinnän ja verkkosivujen kehittämisen tarpeet. Muutama palaute koski myös pesutilojen suihkujen korjausta sekä tilojen yleisilmeen päivittämistä.

Puikkari on ollut aika ajoin kiinni kiinteistön vaatimien korjaus- ja huoltotöiden vuoksi, ja tulevia remontteja toivottiin useissa kommenteissa sijoitettavaksi kesäkaudelle. Korjaus- ja huoltotöitä suunniteltaessa on huomioitava käytön lisäksi esim. urakoitsijoiden saatavuus sekä viime aikoina erityisesti työn ja tarvikkeiden kustannuskehitys. Vuoden 2023 alkupuoliskolle on suunniteltu IV-koneen ja konehuoneen remontti, jonka aikataulun tarkentumisesta viestitään eri kanavissa.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 10 kpl 2 uinti- tai kuntosalilipun paketteja. Arpaonni suosi seuraavia henkilöitä: Ullamaria Stenius, Oona Huhtela, Annaliisa Alatalo-Määttä, Anni Liikanen, Toivo Miettinen, Kati Poijula, Petra Poijula, Johanna Puolakanaho, Niina Lauri ja Tarja Perttunen. Onnea voittajille! Voittajiin on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti.

Hyvinvointipäällikkö Outi Nivakoski

Last modified: 21.12.2022

Comments are closed.