Rehtorin terveiset

1.12.2022

Lakarin koulun syyslukukausi on saatu hyvin käyntiin. Koronan jälkeen olemme pystyneet aloittamaan uudelleen koulun perinteisiä toimintoja, joilla on iso merkitys koulun yhteisöllisyyden kannalta. Tänä lukuvuonna voimme toimia yhdessä toisten luokkien kanssa ja voimme kokoontua koko koulun yhteisiin tilaisuuksiin. Lukuvuoden aikana järjestämme perinteisiä koulun juhlia ja tapahtumia sekä teemme retkiä ja vierailuja Pudasjärven aluella. Koronaohjeista jatkamme vielä hyvän käsihygienian korostamista ja pesemme kädet aina luokkaan tultaessa ja ruokailuun lähdettäessä.

Tänä lukuvuonna meidän koululla on 171 oppilasta ja henkilökuntaa on 20. Meillä aloitti elokuussa 17 reipasta esikoululaista ja ollut hieno nähdä, kuinka he ovat päässeet osaksi koulun arkea. 1. luokkalaisia on kahdessa luokassa yhteensä 26 oppilasta. Luokat 1A ja 1B työskentelevät vierekkäisissä luokkahuoneissa ja toimivat paljon yhdessä sekä opettajat toteuttavat yhteisopettajuutta. Muiden luokkien toiminnot jatkuvat pääpiirteissään samana. 4A-luokalle on tullut uusi opettaja Minna Tyni Sarajärven koululta. Vararehtorina jatkaa Hely Forsberg-Moilanen.

Tänä lukuvuonna koulun arjessa näkyy koulun laajennus ja remontointi. Elokuussa aloitettiin uuden teknisen työn tilan rakentaminen liikuntasalin päätyyn. Teknisen työn laajennus valmistuu kevättalvella 2023 ja saamme käyttöön puhtaat ja nykyaikaiset tilat oppilaille ja henkilökunnalle. Tämän jälkeen aloitetaan rakennus 1 peruskorjaus maaliskuussa 2023. Rakennus 1 on Pudasjärven vanhin koulu ja siellä sijaitsevat tällä hetkellä Lakarin koulun käsityöluokat. Tilat remontoidaan perusteellisesti OSAO:n kanssa yhteistyössä ja sinne tulee kolme perusopetustilaa sekä yksi jakotila. Pyrimme järjestämään tämän lukuvuoden opetuksen niin, että rakentamistyöt haittaavat koulun toimintaa mahdollisimman vähän, eikä väistötiloja tarvittaisi.

Vanhempaintoimikunta on aloittanut toiminnan ja meillä on hyvä ryhmä koolla. Tavoitteenamme on, että jokaiselta luokalta valitaan vanhempainvastaava, joka toimii kotien ja koulun välisenä viestinvälittäjänä. Vanhempainvastaavat kutsutaan kokouksiin ja siellä mietimme yhdessä toimia alueen lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vanhempaintoimikunnan aktiivinen toiminta on mahdollistanut kodin ja koulun yhteisten tapahtumien toteuttamisen. Tänä lukuvuonna järjestämme helmikuussa Kodin ja koulun päivän laskiaisen merkeissä. Vanhempaintoimikuntaa voimme kiittää myös siitä, että Lakarin koulun kehittäminen ja tilojen uudistaminen on pysynyt esillä kaupungin investointiohjelmassa.

Lakarin koulu on mukana KiVa koulu –toiminnassa. KiVa tarkoittaa kiusaamisen vastaista toimintaa ja selkeitä ratkaisumalleja kiusaamistilanteisiin. Vuosiluokilla 1 ja 4 pidetään KiVa-tunteja, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä kiusaamista ja opettaa lapsille vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tunnistaa omia tunteita ja toimia oikein haastavissakin tilanteissa. Tänä lukuvuonna teemme yhteistyötä Turun yliopiston kanssa ja henkilökunta saa lisäkoulutusta KiVa-toimintamallin käyttämisestä. Tämän yhteistyön toivomme näkyvän lasten hyvinvointina ja turvallisuutena koulun arjessa.

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on koulun kasvatus- ja opetustehtävän kannalta erityisen arvokasta. Koululla ja perheillä on yhteinen tehtävä oppilaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Turvallisella ja huolehtivalla kotiarjella on suuri vaikutus alakoululaisen koulupäivän sujumiseen. Hyvä mieli ja valmius oppia uusia asioita lähtevät kunnon yöunista ja aamupalasta, pakatusta repusta sekä vanhempien positiivisesta suhteutumisesta koulun toimintaan. Pidetään yhteyttä matalalla kynnyksellä kaikkiin kouluun liittyviin asioihin.

Hyvää talven alkua!

Jussi Kolu

Rehtori

Last modified: 1.12.2022

Comments are closed.