Kaupungin menot ovat suuremmat kuin tulot – taloutta on pystyttävä sopeuttamaan merkittävästi jo vuonna 2024

17.10.2023

Talousarvion valmistelun yhteydessä vuodelle 2024 tavoitteena on pienentää menoja ja lisätä tuloja. Palkkakulut ovat kaupungin suurin yksittäinen menoerä, jonka takia on ollut välttämätön aloittaa valmistelun yhteydessä yhteistoimintamenettely.

Aiempi vuonna 2020 hyväksytty talouden sopeutusohjelma on osoittautunut riittämättömäksi. Kustannukset ovat inflaation ja kunta-alan palkkakehityksen vuoksi nousseet tuloja enemmän. Korkojen nousu nykytasoon on nostanut voimakkaasti kaupungin leasing-rahoituksen menoja. Huono kuntatalouden kehitys on jatkunut pidempään. Korona- ja energiakriisien vuoksi kuntakentän rahoitusta nostettiin väliaikaisesti, mutta nyt vaikutus on poistunut. Valtionosuuksia ja verotuloja siirtyi kunnilta hyvinvointialueille suhteellisen paljon ja valtionosuuden vähennykset jäävät pysyvästi rasittamaan kuntien taloutta.

Kaupunki saa tulonsa kunnallis- ja kiinteistöveroista, yritysten maksamista veroista, valtionosuuksista, rahoitustuotoista sekä oman toiminnan myynti- ja maksutuloista sekä avustuksista. Pudasjärven kaupungin asukasluku on vähentynyt yli 650 asukasta vuodesta 2015 vuoteen 2022. Väestöennusteiden mukaan asukasmäärän lasku jatkuu myös tulevaisuudessa, työikäisten ja lapsien määrä vähenee ja vanhusväestön määrä kasvaa. Muutoksella on vaikutus palveluiden kysyntään ja toisaalta kaupungin tuloihin eli valtionosuuksiin ja verotuloihin, eli palvelujen tuottamiseen käytettävä rahasumma pienenee.

Kaupungin tuottamat palvelut pitää sopeuttaa vastamaan palvelutarvetta. Palvelutarve muodostuu kaupungin väestörakennetekijöiden kuten kaupungin asukkaiden ja asukkaiden ikärakenteen mukaan eli paljonko on lapsia, ikäihmisiä, työssäkäyviä, paljonko ikäryhmän koko on suhteessa koko asukasmäärään. Kaupungin palvelujen keskeisen rungon muodostaa varhaiskasvatus ja koulut. Mikäli palveluiden uudistamista ja supistamista ei tehdä, seuraa siitä vääjäämättä kaupungille lisää taloudellisia ongelmia. 

Tiukassa taloustilanteessa tarkastellaan palveluverkon lisäksi myös muita kaupungin toiminnan osa-alueita: avustukset, kiinteistöt, palvelujen tuottamistavat, henkilöstökustannukset, taksojen ja maksujen tasoa, omaisuuden myynti, rahoitustuotot ja verotulot sekä digitalisaation hyödyt. Talouden sopeuttamisesta nousevat yleensä esille säästöt ja lakkautukset, mutta tavoitteena on aina myös kehittää palveluja. Tulevaisuudessakin haluamme tarjota kuntalaisille laadukkaita palveluja.

Taloutta on pystyttävä sopeuttamaan merkittävästi jo vuonna 2024. Pysyvät muutokset astuvat voimaan viiveellä, jolloin tulee päätettäväksi, supistetaanko palveluita väliaikaisesti ensi vuonna.  Ilman näitä kaupungin tuloveroprosenttia jouduttaneen korottamaan merkittävästi.

Lisätietoja antavat

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja
puh. 050 454 8230

Henri Pätsi
hallintojohtaja
puh. 040 159 5715

Last modified: 17.10.2023

Comments are closed.