Kaupungin kunnossapitämät yksityistiet talvikaudella 2023

2.11.2023

Yksityistiekunnilla on ollut mahdollisuus hakeutua kaupungin järjestämän talvikunnossapidon piiriin.

Kunnossapidettävät yksityistiet on päätetty teknisen johtajan päätöksellä 2.11.2023 yksityistiekäytäntöjen mukaisin ehdoin:

 • Tie on oltava kunnossapitokalustolla liikennöitävissä
 • Kunnossapitokalusto mahtuu tielle sekä pystyy tekemään kunnossapitotoimenpiteet
 • Tien kantavuus on riittävä kunnossapitokalustolle
 • Yksityistielle on perustettu tiekunta
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla. Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti ja pitää tiekunnan kokouksensa vähintään kerran neljässä vuodessa
 • Sopimuksen mukaisen tien vaikutuspiirissä on oltava vähintään kaksi (2) vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttua kiinteistöä tai jos tiellä ei ole asutusta, mutta yleinen etu vaatii tien ylläpitoa läpikulkutienä, voidaan tietä avustaa tapauskohtaisen harkinnan perusteella
 • Sopimusalue voi koostua useasta eri yksityistiekunnasta
 • Tien pituus on vähintään 800 m
 • Kiinteistöiltä maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero
 • Kiinteistöjen asukkaat ovat kirjoilla Pudasjärven kaupungissa
 • Yksityisteiden yhteisöosakkaat (metsähallitus, yhtiöt, seurakunta yms.) osallistuvat kunnossapitokustannuksiin kukin tieyksikköjensä mukaisesti. Kustannusosuus laskutetaan täysimääräisenä vuosittain kunnossapitokauden jälkeen yksityisteiden tiekohtaisiin kunnossapitomenoihin pohjautuen. Kustannusten maksaminen on edellytyksenä kunnossapidon jatkumiselle.

Viranhaltijapäätös ja aurausaluekartat

https://pudasjarvi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_decision&id=202336724

Pudasjärven kaupungilla oli 2022-2023 tiekuntien aktivointihanke. Hankkeen aikana tiekunnille järjestettiin 20 maksutonta neuvonta ja koulutustilaisuutta yksityistielaista, kaupungin avustustoiminnasta sekä yksityisteiden toiminnan järjestämisestä, ylläpidosta ja korjauksesta. Tilaisuuksiin kertyi 160 osallistumista. Tiekunnille oli tarjolla myös matalan kynnyksen puhelin- ja sähköpostineuvontaa, jolloin myös yksityiskohtaisempiin tienpitoa koskeviin kysymyksiin on saanut ohjausta ja neuvontaa. Koulutuspalvelut järjesti Routamap Oy. Hankkeeseen saatiin Traficomin myöntämä valtionavustus.

Pudasjärvi on jaettu maantieteellisesti seitsemään eri urakointialueeseen jossa, kaupungin kilpailuttamat urakoitsijat suorittavat yksityisteiden talvikunnossapidon.

Kaupungin sopimusurakoitsijoilta on mahdollisuus kysyä aurausta myös muilla alueiden tieosuuksille. Urakoitsijoiden yhteystiedot on löydettävissä kaupungin nettisivuilta. Urakkasopimukset ovat voimassa 09/2026 asti.

https://www.pudasjarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikennevaylat/talvikunnossapito/

Toistaiseksi kaupungin järjestämän hoidon piiriin kuuluvat yksityistiet

Alue 1 Kurenalus

Aittojärven yksityistie
Jyrkkäkosken yksityistie
Järvenpään yksityistie
Mikaharjun yksityistie
Puurusen yksityistie
Tiehaaran yksityistie

Alue 2 Syöte taajama

Alangon yksityistie
Isosyötteen yksityistie
Karsikkosuo-Varpuvaaran yksityistie
Kelosyötteen alueen yksityistie
Kurssikeskus-Syötteen yksityistie

Alue 2 Syöte yksityistiet

Latva-Peräahon yksityistie
Livon vanhantien yksityistie
Muuraissaaren-Karhusaaren yksityistie
Suvanto- Livon yksityistie

Alue 3 Kaakko

Ervastin yksityistie
Haukiojan yksityistie
Helkalan yksityistie
Iinattijärven alaosan yksityistie
Jokelan yksityistie
Juurikkarannan yksityistie
Korentojärven yksityistie
Korpisenjärven yksityistie
Kosamonjärven yksityistie
Liikasenniemen – Pesälän yksityistie
Luvesuon yksityistie
Merja-Lahdenperän yksityistie
Myllyvaara-Harjun yksityistie
Paukkeri-Niskala yksityistie
Pelttarintien yksityistie
Penttilän yksityistie
Poijulan-Valkin yksityistie
Puhosniemi – Myllykangas yksityistie
Rojolan Metsätien yksityistie
Siivikko-Korpisen yksityistie
Tällinperän yksityistie
Valkeisjärven yksityistie

Alue 4 Pohjoinen

Jukua-Ylitalon yksityistie
Jäkälävaara – Mäntyjärven yksityistie
Kouvanjoen yksityistie
Lehmisuon yksityistie
Nuorunkajoen yksityistie
Nuukavaara- Raiskiovaara yksityistie
Olkisalmen yksityistie
Soijinkummun yksityistie
Vapahaarantien yksityistie

Alue 5 Länsi

Hoppulan yksityistie
Iso-Marikaisvaaran yksityistie
Jaurakaisen yksityistie
Keinäsperän yksityistie
Kipinän lossi- Kuurolan yksityistie
Levo-ojan yksityistie
Mäntyniementien yksityistie
Ohton yksityistie
Pyöriäniemen yksityistie
Pöykiölammen yksityistie
Raution yksityistie
Seiteri-Konttila yksityistie
Seuran metsätien yksityistie
Sirkka-Kärki yksityistie
Sorsuan yksityistie
Syväoja-Kipinän yksityistie
Taipaleenharjun yksityistie
Turveksen yksityistie
Vuorman-Niskasuon yksityistie
Panumantien yksityistie

Alue 6 Kaakko

Aho-Marjalan yksityistie
Pauankankaan yksityistie
Virtalan yksityistie

Lisätietoja kaupungin teiden talvikunnossapidosta sekä tieavustuksista on löydettävissä kaupungin nettisivuilta https://www.pudasjarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikennevaylat/

Last modified: 2.11.2023

Comments are closed.