Pudasjärven Vanhus- ja vammaisneuvosto esittäytyy – Osa 2

24.5.2023

Pudasjärven vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävä on edistää ja seurata kaupungin eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten ja vammaisten näkökulmasta. Neuvosto pyrkii edistämään Pudasjärven kaupungin ja eri vanhus- ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa sekä vaikuttamaan ympäristön ja rakentamisen suunnittelussa sekä niiden toteuttamisessa soveltuviksi ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeita vastaavaksi. Neuvosto toimii kaupunginhallituksen alaisena toimikuntana. Vanhus- ja vammaisneuvostossa on edustus pudasjärveläisistä vanhus- ja vammaisjärjestöistä, seurakunnan edustaja sekä kaupunginhallituksen edustaja.

Pudasjärven Kuuloyhdistys ry.

Pudasjärven Kuuloyhdistys ry. on perustettu vuonna 1981 pidetyssä aloituskokouksessa. Yhdistyksen nimi oli alkujaan Pudasjärven kuulovammaiset. Tarve tällaisen yhdistyksen perustamiselle koettiin tarpeelliseksi huonokuuloisuuden lisääntymisen myötä, sekä tiedon lisäännyttyä apuvälineiden kehityksen mukana. Yhä useamman korvaan alkoi ilmaantua laite, jota kutsuttiin kuulolaitteeksi. Näiden uutuuksien käyttäminen ja hyödyntäminen vaati opastusta sekä neuvontaa, jota yhdistyksemme kautta on saatu ja myös pystytty antamaan.

Toinen tärkeä asia on vertaistuki. Kuulon heikentyessä ihminen muuttuu araksi ja vetäytyy omiin nurkkiin. Yhteisissä tilaisuuksissa samanlaisen vamman kanssa pääsee virkistäytymään sekä vaihtamaan kokemuksia ja kuulumisia, minkä mahdollistaa tilassa oleva induktiosilmukka. Yhdistys järjestää tilaisuuksia, joissa käy Oulun piirin alueneuvoja pitämässä luentoja ja neuvontaa kuulolaitteen käytöstä. Kerhoja pidetään noin kolmen viikon välein ja niissä kahvittelun lomassa on arvoituksia, voimistelua, keskustelua, arpajaisia ja monenlaista muuta mukavaa. Vapaaehtoiset vastaavat vuorotellen kahvituksesta. Vapaaehtoiset ovat tärkeitä toimijoita yhdistyksessämme.

Teemme erilaisia retkiä aina silloin tällöin, osallistutaan järjestöseminaareihin sekä säännöllisesti myös pieni ele -keräyksiin. Joulupuurojuhla on kuulunut myös perinteeseen yhdistyksemme perustamisesta alkaen.

Yhdistyksen puheenjohtaja on Saara Jussila, sihteeri Annikki Paavola ja hallituksen muut toimijat Ensio Jussila, Marja-Leena Koivukangas, Risto Kokko sekä Helena Kuurola. Kaikkiin hallituksen jäseniin voi olla vapaasti yhteyksissä, jos on jotakin kysyttävää yhdistyksestä, kuulosta tai kuulolaitteista.

Saara Jussila
puheenjohtaja
Pudasjärven Kyyloyhdistys ry.

Last modified: 24.5.2023

Comments are closed.